Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM werd als initiatief gedragen door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hadden ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kon leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM bracht bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie een bijdrage wilde leveren was van harte welkom. Vanaf 12 januari 2022 zijn na tien succesvolle jaren de virtuele deuren van het museum gesloten.

 

Stedelijke dynamiek en creatief ondernemerschap 
Giep Hagoort (UU/HKU/ASOM), conservator stedelijke dynamiek en creatief ondernemerschap

Culturele en creatieve ondernemers, kunstenaar en teams hebben een toonaangevende positie in de ontwikkeling van steden met als speerpunten: duurzaamheid, innovatie, interactiviteit en internationalisering. Centraal staat ruimte voor 'creative practices' om de relatie stedelijke dynamiek en cultureel ondernemerschap zichtbaar en toepasbaar te maken en voorwerp te laten zijn van interactieve dialogen.


Kunstenaarsinterventies
voor stedelijke vernieuwing van onderop

21 juni 2012 - Cartesius Museum
Conservatorschap Stedelijke dynamiek en cultureel ondernemerschap

Locatie: Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, Utrecht

14.00-16.00 uur: Kunstenaarsinterventies voor stedelijke vernieuwing van onderop. Doel: zicht krijgen op het waarom, wat en hoe van impulsen van kunstenaars/vormgevers voor stedelijke vernieuwing van onderop. Stedelijke top downplanning wordt steeds meer bemoeilijkt door een bezuinigende overheid, leegstand van gebouwen en economische stagnatie. Daarnaast neemt een mondiger en initiatiefrijkere bevolking ook vaker het heft in eigen hand. Kunnen Next Practices van kunstenaars/vormgevers gebruikt worden om doorbraken te realiseren? Kunstenaar/vormgever en docent Wim Marseille, tevens PhD student aan de UU/HKU, is gevraagd zijn visie met ons te delen. Zijn studie betreft het in een zo'n vroeg mogelijk stadium visualiseren van tema's tijdens participatieve en interdisciplinaire ontwerpprocessen in een urban context. Karel Janssen, hoofd van het Expertisecentrum Creative Cities van Hogeschool Zuyd presenteert samen met een kunstenaar een case over een gebouwencomplex in Heerlen. Vanuit een leegstaand gebouw zijn binnen en buiten het gebouw artistieke impulsen doordacht.
De studio wordt mede georganiseerd door het conservatorschap A2 en het CURE project van de HKU/Lectoraat Kunst en Economie HKU (CURE), in samenwerking met andere conservatoren. Aan deze studio kunnen maximaal 15 personen deelnemen. De blijk van waardering kan na afloop in de vorm van een deelnemersbijdrage geuit worden. Moderator: Giep Hagoort.Jongeren en de Bewegende Stad
21 juni 2012 - Cartesius Museum
Conservatorschap Stedelijke dynamiek en cultureel ondernemerschap

Locatie: Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, Utrecht

16.00-18.00 uur: Jongeren en de Bewegende Stad. Doel: jongeren (tot 25 jaar) actief aanzetten tot het vormgeven van hun stad op het gebied van mobiliteit (verkeer, vervoer, transport). Wat is voor deze jongeren een plezierige stad waarin mobiliteit een integraal deel vormt van het wonen en werken? Welke plaats neemt (sociale en verkeers-)mobiliteit in? Welke plekken zijn fijn om te wonen en waarom? Welke rol spelen de auto (eigen of gezamenlijk), de fiets en het OV daarbij? Kortom: hoe ziet de ideale Bewegende Stad eruit? De studio krijgt de vorm van een DialoguePLay: via het uitdiepen van rollen komt een synthese van ideeën tot stand en wordt tot slot gezamenlijk een uitvoeringsscript geschreven.
De studio werd mede georganiseerd door ASOM. Speciale adviseur was Luc Veeger, verkeerspsycholoog en ASOM-onderzoeker naar de stem van de reizigers. Leiding en organisatie: Eva Slierendrecht, Supervisie: Giep Hagoort. In samenwerking met andere conservatoren. In het cafe van NUtrecht is informeel de tweede studio afgesloten.Conservator Giep Hagoort neemt initiatief voor oprichting van
CARTESIUS University: kennis en ervaring van conservatoren delen en bundelen.

CARTESIUS University is een onderdeel van het CARTESIUS MUSEUM en brengt de innovatieve kennis van de verschillende conservatoren bijeen, plaatst deze kennis in een interdisciplinaire context en stelt deze nieuwe kennis op velerlei wijzen ter beschikking van het publiek. Het Primaatschap Inter Pares (PIP) van de CARTESIUS University heeft de rol van initiator en wordt op jaarbasis vervuld. Voor het seizoen 2012/2013 is Giep Hagoort, conservator stedelijke dynamiek en creatief ondernemerschap van het CARTESIUS MUSEUM en hoogleraar kunst en economie UU/HKU, primus inter pares.Inluiding Academisch Jaar
Cartesiusmuseum University

door prof. mr. dr. Giep Hagoort, primus inter pares
3 september 2012 - Cartesius Museum 

Locatie: Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, Utrecht
Tijd: 18.00 uur Cartesiustafel, 19.30 - 21.30 inluiding en debat o.l.v. Giep Hagoort

In zijn openingscollege van de jonge Cartesiusmuseum University schetset prof. mr. dr. Giep Hagoort de transformatie van een internet-samenleving naar een humanoid-samenleving. In zijn ogen wordt in brede kring de komst van de robot onderschat. De verwachting is dat met name vanuit Azië binnen 5 jaar de robots geïntegreerd zullen zijn in onze werk- en leefomgevingen. Konden de tv- en pc-samenlevingen nog steunen op de fundamenten van economie, politiek en cultuur, de huidige internet-samenleving tast deze fundamenten aan door haar overweldigende kracht van connectivity. Maar er onstond wel een nieuw probleem: de hoeveelheid informatie die de mens kan verwerken en de toenemende snelheid waarmee die informatie tot hem komt. Op dat moment wordt het van belang de oplossing te vinden in mobiele omgevingen die de informatie reduceren, die meedenken met de mens welke informatie van belang is en welke (nog) niet, en taken uitvoeren waarvoor menselijke eigenschappen als combineren en aanvoelen noodzakelijk zijn. De laptop en tablet zijn inmiddels alweer traditioneel, kunnen deze dimensie niet realiseren en missen de human factor. Op zo'n moment is de humanoid robot dé uitgelezen partner om de mens terzijde te staan.
Aan de hand van een serie voorbeelden liet Giep Hagoort zien dat dit beslist geen science fiction is maar een aankomende realiteit. De humanoid-samenleving is daarbij in aantocht. Dit heeft grote gevolgen hoe wij onze steden inrichten en besturen. De creatieve industrie is hard nodig om de verbeelding van humanoid-steden in humane banen te leiden.

De reader van deze Openbare Les is hier beschikbaar.