Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hebben ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie meent hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Centraal informatiepunt: Erik Uitenbogaard
receptie en hoofdconservator

Inschrijven mailinglijst voor dit conservatorschap


Email Karel Janssen:

 

A2-innovatie 
Karel Janssen (Hogeschool Zuyd), conservator A2-innovatie

Innovatie door de creatieve industrie gaat veder dan het CARTESIUS MUSEUM en de Randstad. Met de A2 als as tussen Amsterdam en Maastricht en het CARTESIUS MUSEUM als podium is vernieuwende samenwerking van vele creatief professionals zichtbaar te maken.

Mailinglijst voor activiteiten van dit conservatorschap:

Actuele stand van zaken:


Fase 1
Kennisuitwisseling 
Theatermakers, musici, beeldende kunstenaars en andere creatief professionals zien mogelijkheden voor een culturele file. Van Amsterdam tot Maastricht zullen zij met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties “stilstaan” met interventies die verwacht en onverwacht tot stoppen dwingt. In de stilstand een beweging die nieuwe ruimte creëert. Dit project gaat in de eerste plaats over de A2-as als metafoor. De verbindingen tussen regio’s. Het is de ambitie om creatieve vernieuwingen tussen regio’s te laten stromen en gebruik te maken van elkaars ideeën, maar ook om lletterlijk op die as aansprekende projecten te maken of daarbij aan te sluiten. 

Kunstenaarsinterventies
voor stedelijke vernieuwing van onderop

21 juni 2012 
In samenwerking met Giep Hagoort (UU/HKU/ASOM), conservator stedelijke dynamiek en creatief ondernemerschap

Op 21 juni tijdens de Studio Kunstenaarsinterventies voor stedelijke vernieuwing van onderop hebben autonome beeldend kunstenaars die in de zuidelijke regio interventies plegen in stedelijke omgevingen een aansprekende case gepresenteerd.Fase 2
A2-innovatie - ideevorming en samenwerking 

In de tweede fase wordt getracht met bestaande ideeën en initiatieven aan te sluiten bij anderen die ook de A2 als uitgangspunt voor activiteiten centraal stellen. Het gaat hierbij om intiatieven van kunsetnaars, ondernemers, overheden en instellingen.

Belangstelling? Neem dan contact op per email: