Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hebben ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie meent hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Centraal informatiepunt: Erik Uitenbogaard
receptie en hoofdconservator

Inschrijven mailinglijst voor dit conservatorschap


Email John Huige:

 

Economische veerkracht 
John Huige (JHA), conservator economische veerkracht

De veerkracht van de oude economieën hapert. Ook de veerkracht van de aarde is op. Het onafhankelijk worden van economische groei en het herstel van veerkracht van mens en natuur is dringend gewenst. Veerkracht is het vermogen om creatief aan oplossingen te werken en biedt een duurzame uitweg, een andere kijkrichting.

Interview met John Huige:
Een ecologische ambitie voor het Cartesiusgebied

Interview: Giep Hagoort - Video: Erik Uitenbogaard, Cartesius Museum.