Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hebben ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie meent hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Centraal informatiepunt: Erik Uitenbogaard
receptie en hoofdconservator

Inschrijven mailinglijst voor dit conservatorschap


Email Sophia Anastasia:

 

Kunst-expositie-events 
Sophia Anastasia (ZP), conservator kunst-expositie-events

Een soort kruising tussen de woonbeurs en een galerie. Geen mainstream, maar voortouw met avantgardistische 'discussie-items' voor de mens in zijn woon- en werkruimte. Geen kneuterigheid maar overweldigende concepten. Bijzondere ruimten die voor korte of langere tijd worden ingericht en gebruikt als plek voor expositie en kunstwerken in wording.

Mailinglijst voor activiteiten van dit conservatorschap:

Actuele stand van zaken:


Art and Interior showroom
Het ontwikkelen van een Art and Interior showroom vanuit de kunst. Met uitlopers naar evenementen als:
Interiors United, 9-12 sept 2012 Nieuwegein;
De Woonbeurs Amsterdam 22-30 okt 2012;
De dag van de architectuur 23-24 juni 2012 Utrecht;
Verbouwbeurs Ahoy, Rotterdam 19-21 okt 2012;
Elle Designbeurs 21-23 sept, IJburg.De ambitie is om met een aantal kunstenaars/vaklieden, onder de bezielende begeleiding van de conservator een beweging van de kunst naar het interieur te maken in de meest praktische vorm. Vanuit het interieurwezen wordt regelmatig een greep gedaan richting de kunst. Vanuit de kunst, echter, wordt zelden een handreiking gedaan naar de andere kant, anders dan het schilderij aan de muur. Met zeker disdain wordt neergekeken op commercialiteit terwijl er toch vanuit de kunstenaar ruime toepassingsmogelijkheden zijn. Het CARTESIUS MUSEUM zal in Utrecht de nieuwe werkplaats en tentoonstellingsruimte zijn voor nieuwe ideeen en magnifieke uitvoeringen waarbij de jonge kunstenaar geïntroduceerd wordt in het nieuwe denken naar de markt toe. De ruimte zal een oude, leegstaande ruimte zijn die tijdelijk beschikbaar wordt gesteld voor dit doel en opgeknapt zal worden voor het juist ten toon stellen van de stukken. De tentoongestelde stukken zullen aan een aantal criteria voldoen waardoor ze inzetbaar zijn op de commerciële markt. Een van de uitgangspunten binnen de criteria is het hergebruik van afgedankte spullen binnen onze wegwerpmaatschappij. Er moeten contacten worden gelegd met de eveneens in het CARTESIUS MUSEUM gelegen afvalverwerkingsbedrijven. Maar ook andere contacten zoals die met een gietvloerenfabriek die een stel kunstenaars over de vloer willen hebben om kunstzinnige vloeren te creëren gaan aan het succes bijdragen.

Wie doet er mee?
Kunstenaars, vaklieden, experts, ondernemers en eigenaren van grote panden en loodsen in het CARTESIUS MUSEUM die open staan voor samenwerking, nodig ik graag uit contact op te nemen:
Sophia Anastasia, conservator kunst-expositie-events
T: 0633 716993