Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM werd als initiatief gedragen door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hadden ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kon leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM bracht bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie een bijdrage wilde leveren was van harte welkom. Vanaf 12 januari 2022 zijn na tien succesvolle jaren de virtuele deuren van het museum gesloten.

Samenwerken aan projecten

Iedreen was welkom om mee te doen aan de projecten van de conservatoren. Als je meende dat jouw kwaliteiten of expertise pasten bij een van de projecten, dan kon contact gelegd worden met de betreffende conservator en werd besproken wat je rol zou kunnen zijn. De conservator was verantwoordelijk voor de uiteindelijk regie en dus ook wie er aan zijn activiteit mee konden doen.

Elke conservator had een inspirerende ambitie geformuleerd en geeft daar met concrete activiteiten uitvoering aan. Dat gaat in het CARTESIUS MUSEUM altijd in samenwerking met anderen. Met creatief professionals, met bedrijven en instellingen, met overheden en samen met collega-conservatoren. De uitdaging is om juist door deze samenwerking tot betekenisvolle en duurzame oplossingen te komen. Het is dus heel goed mogelijk dat je als expert kansen ziet om aan te sluiten bij een van de projecten om je kennis aan te bieden, maar wellicht ook om er weer compleet nieuwe ideeënop te doen. Of om nieuwe technieken, ruimte of andere nuttige zaken aan te bieden. De conservator zal bij de aangeboden expertise of middelen altijd kijken naar mogelijkheden voor wederzijds belang en streeft naar volledige openheid in de samenwerking. Over ontwikkelingen en resultaten wordt open gecommuniceerd.

Sommige activiteiten zijn gericht op onderzoek, uitwisseling, verbetring van processen of het vinden van oplossoingen voor inhoudelijke vraagstukken. Andere activiteiten zijn juist gericht op de realisatie van concrete zaken zoals apps, installaties, ruilmarkten, green farming, spel, bouwen of bewegende objecten. Bij veel activiteiten zullen concrete resultaten en inhoudelijke verkenningen door elkaar lopen. Bij alle projecten gaat het om een ondernemende houding die door samenwerking zoekt naar vernieuwende oplossingen voor een betekenisvolle en duurzame samenleving.