Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM werd als initiatief gedragen door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hadden ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kon leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM bracht bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie een bijdrage wilde leveren was van harte welkom. Vanaf 12 januari 2022 zijn na tien succesvolle jaren de virtuele deuren van het museum gesloten


Creativiteit te huur


In het CARTESIUS MUSEUM werkten creatief professionals, bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en kennisinstellingen samen aan vernieuwing van producten en diensten. Elke bedrijf, organisatie, maatschappelijke of particuliere instelling kon daar aan meedoen, zonder uitzondering en in elke branche. Van locale kruidenier tot onderzoekslaboratorium en van ziekenhuis tot chemische industrie.

Cocreatie en crossovers
Samenwerking tussen creatief professionals en bedrijven en instellingen heeft de uitdrukking cocreatie gekregen. De essentie van die samenwerking is dat creatief professionals worden ingezet bij het onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen van mogelijkheden voor vernieuwing. Al meerdere decennia is hiermee veel ervaring opgedaan. Succesvolle methodieken hebben al vele spraakmakende oplossingen geboden en nog veel vaker heeft deze samenwerking radicaal vernieuwende inzichten opgeleverd. Open innovatie door samenwerking geeft ruimte aan vernieuwend denken. We weten inmiddels hoe dit werkt, dat het werkt en dat er vooral meer wordt bereikt door partijen uit verschillende sectoren bij elkaar te brengen. Crossovers versnellen het innovatieproces en leveren vrijwel zonder uitzondering vele nieuwe inzichten op vraagstukken, problemen of dillemma's waarop geen of moeizaam perspectief meer leek te zitten.

In het Cartesius Museum was elke ondernemende organisatie uitgenodigd om in deze samenwerking te stappen. De thema's waarop wij samenwerkten waren:

Perspectief
Wekt heb bovensrtaande uw nieuwsgierigheid? Neem dan contact op met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht waar deze aanpak inmmiddels een vast plek heeft in het curriculem.

Naar website HKU-X