Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM werd als initiatief gedragen door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hadden ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kon leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM bracht bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie een bijdrage wilde leveren was van harte welkom. Vanaf 12 januari 2022 zijn na tien succesvolle jaren de virtuele deuren van het museum gesloten.

Organisatie CARTESIUS MUSEUM

Het CARTESIUS MUSEUM is een intiatief dat gedragen werd door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Uitgangspunt was samenwerking aan ideeën, vraagstukken, innovaties, onderzoek en experiment, om te komen tot vernieuwende en duurzame oplossingen voor markt en samenleving. Centraal stond daarom het eigen initiatief en een zeer terughoudende organisatievorm. De kern werd gevormd door conservatoren die op basis van hun expertise uitvoering wilden geven aan een ambitie die paste binnen de uitgangspunten van het CARTESIUS MUSEUM:

Elke conservator stapte op vrijwillige basis in het netwerk van het CARTESIUS MUSEUM en bracht een uniek expertiseveld mee. De ambitie van elke conservator was bondig geformuleerd en werd door hem of haar met concrete acties waargemaakt. In principe was er geen bovengrens aan het aantal conservatoren maar het spreekt voor zich dat het niet alleen bij plannen moest blijven en dat conservatoren ook daadwerkelijk hum abities zouden realiseren.

Om de realisatie van de ambities te stimuleren, om goed gebruik te kunnen maken van het netwerk en de voorzieningen, om verbindingen te leggen met andere sectoren en om over de activiteiten te communiceren, stelde de initiatiefnemer van het CARTESIUS MUSEUM – Erik Uitenbogaard – zich op als receptie en hoofdconservator. Zijn rol was samenhang te bewerkstelligen, te waken voor de inhoudelijke uitgangspunten en vooral de activiteiten van de conservatoren te stimuleren.

Het CARTESIUS MUSEUM had een stichtingsvorm om als zelfstandig rechtspersoon aangesproken te kunnen worden en centrale middelen te kunnen beheren. Boven de stichting stond een Raad van Advies met als leden Edwin Jacobs (bij aanvang algemeen directeur Centraal Museum Utrecht), Victorine Koningsberger (senior adviseur kunst en kultuur), Jos Kuilboer (bij aanvang directeur concernstaf en innovatieambassadeur van het UMC Utrecht), Steven de Waal (onder meer oprichter en voorzitter Public SPACE).