Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM werd als initiatief gedragen door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hadden ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kon leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM bracht bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie een bijdrage wilde leveren was van harte welkom. Vanaf 12 januari 2022 zijn na tien succesvolle jaren de virtuele deuren van het museum gesloten

Een kern-rol als conservator

De kern van het CARTESIUS MUSEUM was de uitvoering van ambities die werden ingebracht door conservatoren: mensen die - bij voorkeur verbonden aan een organisatie - vanuit hun kennisveld initiatieven of vraagstukken aandragen die in samenwerking met andere partijen uitgewerkt kunnen worden.

Conservatorschap

Elke conservator stapte op vrijwillige basis in het netwerk van het CARTESIUS MUSEUM en bracht zijn of haar uniek expertiseveld mee. De ambitie van elke conservator was bondig geformuleerd en met concrete acties werd die waargemaakt. Daarbij waren de volgende regels belangrijk:


Overzicht van deconservatoren:

Hieronder een overzicht van de conservatoren met een beschrijving van hun ambities binnen het Cartesius Museum: 


Conservatorschap:

Stedelijke Artistieke Interventies
Bart Witte (Expodium), conservator stedelijke artistieke interventies

Ontwikkelaars en gebruikers van de stad verrassen, irriteren, provoceren en stimuleren door kunst te gebruiken als hulpmiddel om discussies over veranderingen in de stedelijke omgeving aan te jagen. Deze conservator doet door artistieke ingrepen in stedelijke transitiegebieden suggesties voor een nieuwe aanpak van de continue veranderende stedelijke omgeving. De focus ligt hierbij op de cruciale, structurele rol van kunst en kunstenaars.


Voorbeeld:
Twee kunstenaars hebben een goed idee maar hoe moeten ze verder? Ze kloppen aan bij deze conservator. Er wordt een bijeenkomst belegd waar ook enkele andere conservatoren bij worden betrokken. In twee uur tijd hebben de kunstenaars een berg aan mogelijkheden, nuttige contacten en kunnen ze via crowdsourcing direct aan de slag. Er worden contacten gelegd met organisaties in het CARTESIUS MUSEUM om voor de uitvoering van hun plannen een passende plek te vinden.

Voorbeeld:
22 juni 2012. Een dialoog tussen vele verschillende disciplines over de mogelijkheden van Urban Farming in de voormalige montagehal van Werkspoor. Welke ideeën zijn kansrijk? Wie doen er mee? Welke mogelijkheden bieden de huidige gebouwen? Hoe betrekken we de burgers?Conservatorschap:

Visuele Strategie en Communicatie 
Maarten Dullemeijer (Autobahn), conservator visuele strategie en communicatie
Rob Stolte (Autobahn), conservator visuele strategie en communicatie

Wij spelen in op ideeën van ambitieuze creatieven, ondernemers, starters en organisaties die actief zijn of willen zijn in het CARTESIUS MUSEUM. Wij ontwikkelen strategieën en beelden die op effectieve wijze bijdragen aan hun succes. Effectief betekent hier bijvoorbeeld creatief, inspirerend, kostenbesparend, tijdbesparend en duurzaam. Dit doen wij zelf, maar ook door de juiste personen met elkaar te verbinden.

Voorbeeld:
Samen met een gamedesigner, een musicus, twee historici en de Gemeentewerf van Utrecht hebben deze conservatoren een audiotour gemaakt met als start- en eindpunt de gemeentewerf. Wie met z’n smartphone de audiotour beluisterd wordt meegenomen door het CARTESIUS MUSEUM en ziet en beleeft veel onverwachte dingen.Conservatorschap:

MBO-startups 
Ad de Jong (NUtrecht), conservator mbo-start-ups

Leven, leren en werken: Streetwise en ondernemend, met coaching keihard bouwen aan een eigen bedrijf. Ateliers, kantoren, oefenruimtes, winkels en werkruimtes gevestigd in zeecontainers, loodsen en caravans, én een eigen NU-restaurant.


Voorbeeld:
Enkele leerlingen van een mbo-dansopleiding willen een eigen bedrijf starten maar ze hebben eerst een ruimte nodig om hun ‘product’ verder uit te werken. Deze conservator helpt hen met het vinden van een tijdelijke ruimte in het CARTESIUS MUSEUM en brengt de studenten in contact met andere jonge ondernemers waardoor een compleet nieuwe impuls gegeven wordt aan hun oorspronkelijk idee.Conservatorschap:

Stedelijke dynamiek en creatief ondernemerschap 
Giep Hagoort (UU/HKU/ASOM), conservator stedelijke dynamiek en creatief ondernemerschap

Culturele en creatieve ondernemers, kunstenaar en teams hebben een toonaangevende positie in de ontwikkeling van steden met als speerpunten: duurzaamheid, innovatie, interactiviteit en internationalisering. Centraal staat ruimte voor 'creative practices' om de relatie stedelijke dynamiek en cultureel ondernemerschap zichtbaar en toepasbaar te maken en voorwerp te laten zijn van interactieve dialogen.

Voorbeeld:
21 juni 2012 twee open studio's: één over innovatieve impulsen van individuele kunstenaars of ontwerpers voor stadsplanning 'van onderop', en één over 'de bewegende stad': interventies van kunstenaars ten behoeve van een duurzame mobiliteit.Conservatorschap:

Creatief ondernemerschap en crossovers 
Robert-Jan Hofhuis (Inform & UDesign), conservator creatief ondernemerschap en crossovers

Utrecht is een broedplaats voor creatief ondernemerschap. Vergroot je kans om in contact te komen met potentiële opdrachtgevers en laat je werk zien. Vergroot je kennis ter verdere professionalisering in je vak. Kom in contact met andere disciplines en collega’s om samen te werken en inzichten te delen.


Voorbeeld:
Deze conservator daagt studenten en alumni in de creatieve disciplines uit om samen te werken en actief bij andere branches te zoeken naar opdrachten die vragen om een innovatieve aanpak. Zodra zich kansen voordoen, wordt bekeken welke andere conservatoren erbij betrokken kunnen worden om vernieuwende verbindingen aan te gaan.Conservatorschap:

Voedselveiligheid 
Geert Houben (TNO), conservator voedselveiligheid

Het waarborgen van de voedselveiligheid is essentieel voor het vertrouwen van de consument. Voedselveiligheid begint bij product- en procesontwerp. Om de veiligheid te kunnen beheersen is het voorspellen van bekende en nieuwe optredende gevaren erg belangrijk. Dit vraagt om een holistische benadering. Hierbij zoeken we nieuwe samenwerkingsvormen.

Voorbeeld:
Een aantal creatief professionals en vertegenwoordigers uit het midden en kleinbedrijf zet met deze conservator een ‘voedings-reisbureau’ op. Hiermee bereiken ze vernieuwende manieren om consumenten te betrekken bij gezonde, veilige en duurzame voeding. Gaandeweg ontstaan mogelijkheden voor onverwachte dwarsverbanden en worden meer en meer branches (en andere conservatoren) bij de uitwerking betrokken.Conservatorschap:

Flexibel bouwen 
Mathijs van Dijk (WeLLDesign), conservator flexibel bouwen

We kunnen slim omgaan met de gebouwen die er al zijn maar die hun oude functie verloren hebben. In het CARTESIUS MUSEUM bijvoorbeeld staan dergelijke gebouwen en er zijn veel mensen die daar gebruik van willen maken wil maar meestal op een andere manier en soms maar voor korte tijd. Flexibele oplossingen zijn geboden.


Voorbeeld:
De eigenaren van enkele grote gebouwen in het CARTESIUS MUSEUM, een handvol creatief professionals én een paar conservatoren werken samen met de conservator flexibel bouwen een plan uit voor ‘trek-plekken’: oplossingen voor het indelen en gebruiken van grotere gebouwen, geschikt voor moderne manieren van (samen)werken.Conservatorschap:

A2-innovatie 
Karel Janssen (Hogeschool Zuyd), conservator A2-innovatie

Innovatie door de creatieve industrie gaat veder dan het CARTESIUS MUSEUM en de Randstad. Met de A2 als as tussen Amsterdam en Maastricht en het CARTESIUS MUSEUM als podium is vernieuwende samenwerking van vele creatief professionals zichtbaar te maken.


Voorbeeld:
Beeldhouwers, acteurs, musici en een aantal andere creatieve disciplines zien mogelijkheden voor een culturele file. Van Amsterdam tot Maastricht zullen zij met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ‘stilstaan’ bij de dynamiek van samen werken: een keten van artistieke interpretaties die verwacht en onverwacht tot stoppen dwingt.Conservatorschap:

Cultuur en duurzame gebiedsontwikkeling 
Hans Mommaas (UVT/UU/Telos), conservator cultuur en duurzame gebiedsontwikkeling

Cultuur heeft veel invloed op de inrichting en ontwikkeling van de stad. Bij de inrichting van de openbare ruimte – in de stad maar ook daarbuiten – moet daar rekening mee worden gehouden. Maar hoe voorkomen we dat we verzeild raken in een weinig duurzame omgeving van oppervlakkige decors.


Voorbeeld:
Twee grafisch ontwerpers hebben het Cartesiuskwartier uitgekozen om er een ‘hot-spot’ van te willen maken in het kader van Utrecht 2018 Culturele Hoofdstad. Samen met andere disciplines en inhakend op lopende activiteiten, wordt een parcours uitgerold om in enkele jaren het Cartesiuskwartier – dat inmiddels mede door hun toedoen is omgedoopt tot CARTESIUS MUSEUM – daadwerkelijk om te toveren tot een ‘Olympisch dorp’ waar de creatieve industrie op vele manieren laat zien hoe cultuur zich verhoudt tot een dynamische stad.Conservatorschap:

Inclusieve steden 
Kria Djoyoadhiningrat (Studio Rosa), conservator conservator inclusieve steden

Van informele sloppen naar inclusieve steden. "Alles te verrichten wat in verband tot de woning geacht kon worden de armoede te verligten en de gezondheidstoestand der stad Utrecht te verbeteren." Zo luidde het motto van de Utrechtse Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden in 1855. Architect en conservator Kria Djoyoadhiningrat neemt deze missie de wijk en de wereld in, waar naar schatting 1 miljard mensen nog steeds in sloppenwijken wonen.

Voorbeeld:
Samen met enkele andere creatief professionals en leerlingen van een school voor HAVO/VWO en studenten architectuur van de Hogeschool Utrecht wordt het plan opgevat om zes naast elkaar wonende gezinnen uit de sloppenwijken van São Paulo (Brazilië) te helpen. De uitdaging is een oplossing te vinden om de zekerheid over het eigendom van de grond onder hun woningen te krijgen. Zo kunnen we samen eindelijk verbeteringen treffen om de bewoners tegen regen en wind te beschermen en manieren om in de eigen energie- en waterbehoefte te voorzien. Een samenwerking die voor iedereen open staat en tot oplossingen kan leiden.Conservatorschap:

Economische veerkracht 
John Huige (JHA), conservator economische veerkracht

De veerkracht van de oude economieën hapert. Ook de veerkracht van de aarde is op. Het onafhankelijk worden van economische groei en het herstel van veerkracht van mens en natuur is dringend gewenst. Veerkracht is het vermogen om creatief aan oplossingen te werken en biedt een duurzame uitweg, een andere kijkrichting.


Voorbeeld:
De conservator voelt zich verantwoordelijk voor de bewaking en ontwikkeling van de uitgangspunten van veerkracht van het CARTESIUS MUSEUM. Hij zal daartoe op gezette tijden en in samenhang met activiteiten van andere conservatoren voor geïnteresseerden een publieke les geven. Voor andere momenten en een diversiteit aan vragen zijn afspraken te maken.Conservatorschap:

Kunst-expositie-events 
Sophia Anastasia (ZP), conservator kunst-expositie-events

Een soort kruising tussen de woonbeurs en een galerie. Geen mainstream, maar voortouw met avantgardistische 'discussie-items' voor de mens in zijn woon- en werkruimte. Geen kneuterigheid maar overweldigende concepten. Bijzondere ruimten die voor korte of langere tijd worden ingericht en gebruikt als plek voor expositie en kunstwerken in wording.

Voorbeeld:
Samen met een grote groep beeldend kunstenaars heeft deze conservator een grote werkloods van de gemeentereiniging voor één maand getransformeerd in een showroom annex werkplaats. In samenwerking met vuilnismannen en andere medewerkers van de gemeentewerf zijn materialen geselecteerd voor hergebruik en verwerkt in 'gebruikskunst'. Een maand lang is iedereen welkom in de metershoge werkloods waar je door studenten wordt rondgeleid. Uiteraard zijn de objecten te koop.Conservatorschap:

Co-werkplaatsen 
Bas Pickkers (ZP), conservator co-werkplaatsen

Het CARTESIUS MUSEUM herbergt verschillende historische panden die uitgelezen mogelijkheden bieden voor een inspirerende huisvesting van uiteenlopende partijen. Panden die door kundig hergebruik recht doen aan hoogwaardige CoCreatie en de centrale rol van de creatieve industrie. Co-werkplekken die samenwerking, uitwisseling en duurzame vernieuwing stimuleren en ruimte bieden aan ontmoeting en verbinding. Deze conservator zoekt - samen met u - naar de mogelijkheden om die ambitie te verwezenlijken.


Voorbeeld:
Verschillende bestaande en nieuwe bedrijven zoeken in het CARTESIUS MUSEUM naar een inspirerende ruimte waar samengewerkt kan worden, exposities en seminars mogelijk zijn, gasten kunnen worden ontvangen en studenten aan droomprojecten kunnen meewerken. Een trefpunt voor kennis en cultuur. Deze conservator werkt onder meer vanuit het initiatief Connecting Cartesius aan uitvoerbare plannen voor vele vierkante meters.Conservatorschap:

Dynamisch samenwerken 
Franklin van Doesburg (ZP), conservator dynamisch samenwerken

Goede samenwerking, duurzaam samenwerken, co-creatie... Succesvolle samenwerking moet gaan over WAAROM je iets doet en dat je het dan ook doet op de manier die past bij het doel. Een overbrugging tussen doel en bedoeling. Deze conservator ondersteunt samenwerking binnen het CARTESIUS MUSEUM en biedt zowel individuele als groepsgerichte training en begeleiding.

Voorbeeld:
Een groep kunstenaars besluit samen te werken voor een grote adviesorganisatie, samen met twee andere kleine bedrijven. De spontane en complexe samenwerking zit vol energie maar kan door allerlei aspecten worden verstoord of gefrustreerd. Door begeleiding van deze conservator vindt een succesvolle samenwerking plaats zonder de artistieke bevlogenheid te verliezen en zonder dat één van de partijen in de knel raakt.Conservatorschap:

Digital production/prototyping 
Joris van Tubergen (ProtoSpace/FabLab), conservator digital production/prototyping

ProtoSpace is een open werkplaats met digitale machines om open innovatie en open design te stimuleren. Een ruimte – in de breedtste zin – voor onderzoek, educatie en promotie op het gebied van prototyping, om samen te kunnen werken, te kunnen experimenteren en vorm te geven aan vernieuwende dimensies. Ondersteuning en voorzieningen voor elk type gebruiker van student tot professional en verbonden met een internationaal netwerk voor samenwerking en knowhow.


Voorbeeld:
Twee studenten productdesign hebben een concept uitgewerkt voor schakelen van kasten. Op het beeldscherm in 3D oogt het perfect maar er is behoefte aan vergelijk en tastbaar resultaat. In Protospace komen zij samen met deze conservator en door raadpleging van verschillende bronnen op nuttige aanscherping van hun ideeën en binnen een paar uur is er dankzij de 3D-printer een prototype om mee te testen.Conservatorschap:

Ruimtelijke ordening 
Geke Hop (ZP), conservator ruimtelijke ordening

Een stad krijgt karakter door vorm, infrastructuur, mensen en de invloed van de natuur in een uniek samenspel dat niet kan worden voorspeld. Die permanente dynamiek is inspirerend en biedt altijd kansen, zelfs bij verstikkende beleidsmatige ingrepen, crises, afbraak of manipulaties met minder gunstige gevolgen. Onvermijdelijk vraagt de stad erom geleefd te worden. Die dynamiek kan optimaal worden benut door concrete en zichtbare samenwerking, creativiteit, buurteconomie, lokale productie en zelfsturing. Niet dichtregelen, maar openregelen. Dat vergt lef van de overheid en initiatief van markt en samenleving.

Voorbeeld:
Een initiatief van bewoners uit de buurt om gezamenlijk groenten te verbouwen, leidt tot samenwerking met enkele kunstenaars en experts op het gebied van urban farming. Na de eerste ideeën worden plannen gemaakt voor een stadskas, groot genoeg voor de verbouw van groenten, horecavoorzieningen én culturele programmering. Deze conservator begeleidt de complexe zoektocht langs overheden en andere instanties om openingen te vinden voor realisatie.Conservatorschap:

Menselijke maat 
Astrid Ritskes (Mevrouw R), conservator menselijke maat

De menselijke maat van het CARTESIUS MUSEUM als het middelpunt van een trotse wereld. Het leven van alledag en de onderliggende menselijke wensen, behoeften en verlangens worden zichtbaar gemaakt. Wie bent u? Wat doet u? Met wie of wat in het museum wilt u een relatie aangaan? Of doet u dat al en wilt u hier iets over kwijt? Waarop bent u trots? Wat zou u morgen het liefst willen doen? Weet u al wat uw buurman het liefste eet?


Voorbeeld:
De werkplaatsen in het CARTESIUS MUSEUM worden opengesteld voor een rondleiding door een gids. In iedere werkplaats is een professional te vinden die met toewijding de bezoekers vertelt wat hij voor zijn werk allemaal doet, welke gereedschappen, machines en technieken hij daarvoor gebruikt en hoe dat werkt. De conservator toont samen met andere creatief professionals op een bijzondere en aansprekende manier de menselijke maat van de vernieuwing in het CARTESIUS MUSEUM.Conservatorschap:

CartesiusKarakter 
Lara Simons (Vriendinnen van Cartesius), conservator CartesiusKarakter
Marleen Laverman (Vriendinnen van Cartesius), conservator CartesiusKarakter

Wij houden van de rauwe en onaffe plekjes in de stad; die rafelranden waar net wat meer kan en waar ruimte is voor experiment. Cartesius is zo'n gebied en dit karakter willen wij, Vriendinnen van Cartesius, versterken door het aanwezige ambacht, de industrie en creativiteit aan elkaar te verbinden. En vooral ook door te doen! Met onze Caravan staan we midden in het gebied en zoeken actief de metaalbewerkers, autospuiters, kantoorwerkers en kunstenaars op zodat we samen mooie plannen kunnen smeden en uitvoeren. Om mensen buiten Cartesius ook te vertellen over deze bijzondere plek trekt de Caravan regelmatig langs evenementen in de rest van de stad: kom je ook een keer koffie drinken?

Voorbeeld:
Voorbeeld 1: Samen met Autobahn en Lunaworx, beiden ook conservatoren van het Cartesius Museum, maken de vriendinnen plannen voor een Cartesius Oase, een nieuw dorpsplein waar bewoners en ondernemers van Cartesius elkaar kunnen ontmoeten en waar bezoekers kunnen zien wat er allemaal gebeurt in het gebied.

Voorbeeld 2:
Samen met Paul en Jeroen, twee Utrechters die geinteresseerd zijn in Stedelijke Ontwikkeling organiseerden de Vriendinnen het eerste Avondje Utrecht. Een avond waarin plannen worden gesmeed voor de stad Utrecht, steeds op unieke en inspirerende locaties in Utrecht. Voor deze editie koppelden wij de theaterbouwers van LunaWorx aan Paul en Jeroen, de aankleding was hierdoor perfect geschikt voor een avondje brainstormen.Conservatorschap:

Bouwen van dromen 
Jan Hoogstraten (LunaWorX), conservator bouwen van dromen

Verrassing, verwondering, verbazing, rook, vuur, donder en bliksem. Met een team van zes experts bouwt deze conservator dromen. Voor theater en evenementen én voor het Cartesius Museum. Met het bouwen van theatrale effecten en constructies dragen Jan Hoogstraten en zijn medewerkers van LunaWorX bij aan beleving en betekenis zowel binnen als buiten het Cartesius Museum.


Voorbeeld:
The Feast! Enthousiaste buurtbewooners bedenken een feestelijk diner in de grote voormalige Werkspoorloods. Deze conservator zorgt met zijn team voor een spectaculaire aankleding. Met dikke oude balken wordt een 30 m lange tafel gemaakt. Middeleeuwse vuurlampen verlichten de reusachtige hal. Gekleurde theaterspots, een rookmachine, kandelaars aan de aanwezige portaalkranen, doen de rest. Interactief theater en als toetje de koffiebakbrommer.

Voorbeeld 2:
Samen met Autobahn en de Vriendinnen van Cartesius, beiden ook conservator, maakt LunaWorX plannen en helpt mee om het nieuwe Cartesius-dorpsplein te realiseren. Een fysiek herkenningspunt met verwijzingen naar creatieve werkplekken in het Cartesius Museum. Met het ‘dorpsplein’ als eerste stap levert LunaWorX ideëen, materiaal en ondersteuning om een levendige ontmoetingsplaats voor ondernemers en bewoners uit de omgeving te verwezenlijken.Conservatorschap:

Verbindende ervaringen 
Mariken Gaanderse (Buurvrouw & Buurvrouw), conservator verbindende ervaringen
Miranda Huiden (Buurvrouw & Buurvrouw), conservator verbindende ervaringen

Wij zien het Cartesius Museum als onze eigen Vrijstaat. In ons 'serieuze werk' hebben we rekening te houden met wensen en eisen van opdrachtgevers. Binnen onze eigen Cartesius Vrijstaat gaan we los en laten onze ideeën de vrije loop. Het blijven geen dromen, we maken onze dromen ook waar. The Feast was onze eerste 'voorstelling'. En dit smaakt naar veel meer. We dagen onszelf uit alle hoeken van het museum te zien. En dit is zo'n beetje ons kader: Warm en mooi | Rauw | Persoonlijk | Ervaring | Belevenis | Verbinden | Maken | Faciliteren | Betekenis geven


Foto: © Nike Martens

Voorbeeld:
The Feast! Samen met andere conservatoren is een spectaculair en feestelijk diner in de grote voormalige Werkspoorloods gerealiseerd. Naar New Yorks voorbeeld hebben buurtbewoners, creatief professionals, bedrijven uit het Cartesiuskwartier en de makers en bouwers heerlijk gegeten, kennis gemaakt en ideeën uitgewisseld. Wat heb jij voor relatie met het Cartesiusmuseum? Waar wordt jij enthousiast van? Wat zou jij hier graag realiseren?


Conservatorschap:

Theatrale interacties 
Thijs van Elten, conservator theatrale interacties
Simon Haazen, conservator theatrale interacties

Theater is meer dan acteurs op een podium met schuivende panelen. In dit conservatorschap wordt gezocht naar de intrigerende, historische, tijdelijke of gewoon knetterende interacties. Hoe aangenaam of confronterend kan de werkelijkheid met een klein beetje hulp leiden tot nieuwe en betekenisvolle ervaringen?


Voorbeeld:
Culturele Zondag 2014. Hoe ziet werken in de toekomst eruit? Do It Yourself, But Not Alone. Thijs en Simon werken samen met andere conservatoren aan een verbindende theatrale audiotour die bezoekers van het Cartesiusgebied een onbekende wereld laat ervaren. Bedrijfsleven, kunstenaars en buurtbewooners zijn betrokken bij een interactieve toekomstverkenning.Conservatorschap:

Kunstzinnige en duurzame energie 
Pim Rooymans (Go APE!), conservator kunstzinnige en duurzame energie

Laat mensen zien, voelen en meewerken aan kunstinstallaties. Kunst is nog leuker als je er aan mag sjorren, op mag klimmen, draaien, opwinden, blazen, fietsen of met andere menselijke kracht in beweging kan brengen. Bovendien ervaar je ook hoeveel energie het kost om iets te laten bewegen. De grootste ambitie is een energiepark met kunstinstallaties: Go APE! - Art Park of Energy. Maar net als met lopen telt elke stap. Vanuit het Cartesius Museum spant deze conservator zich in om duurzaamheid met kunstinstallaties zichtbaar en voelbaar maken.

Voorbeeld:
Samen met andere conservatoren en beeldend kunstenaars wordt op een open terrein in het Cartesiusgebied een kunstinstallatie gebouwd die doet denken aan de kunstinstallaties van de vermaarde Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely (1925-1991). Hier hoeven de handen echter niet op de rug maar juist uit de mouwen! Er kan gezwengeld, gefietst, gepompt en geduwd worden om onderdelen in beweging te krijgen. Soms helpen zon en wind een handje mee. De bezoeker wordt deel van het kunstwerk en door de actieve deelname wordt duidelijk wat zijn inspanning oplevert en ontstaat bewustwording over energieverbruik. Kunstzinnige en duurzame energie.


Conservatorschap:

Kantel Kansen 
Denise Cecile, conservator kantel kansen

Hoe zorg je ervoor dat je je eigen toekomst ontwerpt en niet enkel reageert op de toekomst die een ander heeft gecreëerd? En hoe benut je het potentieel binnen je bedrijf optimaal? Dit vergt ondernemende medewerkers, een andere mindset en aanvullende werkwijzen in je bedrijf. Dit conservatorschap is erop gericht om bedrijven en hun medewerkers (opererend in een dynamische omgeving) bekend te maken met creatieve werkwijzen, zodat ze de uitdagingen van deze tijd adequaat te lijf kunnen gaan. Met Design Thinking gaan we de balans tussen denken en doen, tussen analyse en creativiteit herstellen; we leren onze volledige hersencapaciteit weer in te zetten. Dit stelt medewerkers en bedrijven in staat om een geheel nieuw ‘gameboard’ te ontwikkelen, i.p.v. te concurreren binnen het huidige spel.


Voorbeeld:
Jouw bedrijf heeft nu de kans om ervaring op te doen met deze creatieve werkwijzen! Dit alles in de veilige ‘speelruimte’ die het Cartesius Museum biedt, waarbij relevantie voor een actueel vraagstuk binnen je bedrijf voorop staat (output telt!). Aangeboden wordt een serie van 5 korte of 2 lange (lunch)sessies, waarin je bedrijf een introductie krijgt in Design Thinking. Tijdens iedere sessie wordt een onderdeel van het stappenplan aan de hand van jouw vraagstuk behandeld. Loop deze kans niet mis en maak van dit jaar jouw kanteljaar! Kosten: er wordt afgerekend volgens de principes van waardebepaling achteraf. Zin om in beweging te komen? Neem nu contact op!