Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM werd als initiatief gedragen door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hadden ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kon leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM bracht bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie een bijdrage wilde leveren was van harte welkom. Vanaf 12 januari 2022 zijn na tien succesvolle jaren de virtuele deuren van het museum gesloten

Creatief professionals

In het Cartesius Museum stonden de creatief professionals centraal. Door samenwerking van meerdere disciplines, met bewoners en bedrijven in en uit de directe omgeving van het Werkspoorkwartier, zijn vele activiteiten en projecten gerealiseerd. 

Hoezo creatief professionals? Professionals in de creatieve disciplines delen als eigenschap dat hun intuïtie deel uit maakt van hun professioneel repertoire. Zij denken en handelen vanuit een voor hun werk noodzakelijke balans tussen redenatie en intuïtie. Daarmee hebben creatief professionals potentieel een voorsprong als het gaat om betekenisgeving op zowel praktisch als op intellectueel niveau. Dit vermogen wordt steeds vaker herkend en benut.

In het CARTESIUS MUSEUM stond de creatief professional in het brandpunt van oplossingsgerichte veranderingen. Bij alle samenwerking en alle activiteiten van de conservatoren hebben creatief professionals ondernemend kunnen participeren in onderzoek en ontwikkeling om kennis in nieuwe betekenissen en nieuwe perspectieven te kunnen plaatsen. In samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, onderwijs, kennisinstellingen werden creatief professionals uit de regio actief betrokken om tot nieuwe concepten te komen, met de moderne burger als uitgangspunt.

Elke creatief professional, zoals modeontwerper, illustrator, beeldhouwer, game-designer, theatermaker, musicus, of ontwerper, kon aan activiteiten meewerken. Sommige projecten zorgden vooral voor plezier en samenwerking maar andere konden wel degelijk ook een financiële opbrengst hebben. Veel hing af van de creativiteit die ze gezamenlijk genereerden om een activiteit zinvol, nuttig, aangenaam, duurzaam en innovatief te verbinden met markt en samenleving.Op bovenstaande Playground Cartesius konden individuele ideeën en/of werkruimten worden gedeeld.