Cartesius Museum is financieel ondersteund door:
Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie op deze website wat de conservatoren hebben gerealiseerd in 10 jaar CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Zomerschool 2017


Kennisfestival 2018


10 jaar Cartesius Museum:

Op 12 januari 2012 ging het Cartesius Museum van start en tien jaar later, op 12 januari 2022 zijn de virtuele deuren gesloten. Trots kijken we terug op wat wij hebben bereikt. Onze traditionele Cartesiustafel is opgegaan in het Wartier Kwartaal en vindt nog met regelmaat plaats.

Het Kwartier Kwartaal is een open netwerkbijeenkomst van en voor betrokkenen uit het Werkspoorkwartier en staat nadrukkelijk ook open voor belangstellenden.
De organisatie is in handen van de Vriendinnen van Cartesius.

Voor meer informatie kijk op


Slotpublicatie


Op 12 januari 2022 is het boekje 10 JAAR CARTESIUS MUSEUM - Utrecht 2012-2022, verschenen.


De publicatie is in een bescheiden oplage gedrukt en op 11 januari 2022 aan de leden van de Utrechts gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Het boekje is gratis digitaal beschikbaar in pdf-format.

Naar digitale publicatie: link.
Essay van Joost Smiers met oplossingen voor onze oneerlijke wereld.


Let’s be aware of the fact that Donald Trump is the catalyst of the mounting tensions in the world, and not so much the cause of it. Here are some challenges. In the first place it is very important that the simplifying right and the veritable left will start a conversation, in spite of mutual denunciations. Why? Be- cause both extremes of the political spectrum understand that we as citizens are loosing our grip on our circumstances as a result of the ongoing globalisation, and that something fundamental needs to be done about this. Europe should talk to Russia, preferably today instead of tomorrow. The choice is between putting still more weaponry into play, having nato still closer to Russia and heading for war, or letting diplomacy do its job and preparing the ground for disarmament-confer- ences. We don’t need nato for that, quite the opposite.

Joost Smiers is emeritus professor of political science at the Utrecht University of the Arts.

Download het essay als pdf (2.9MB).
Indringend boek over de Mega Onderneming als regisseur van democratie, innovatie en internationale handel

Mede-auteur John Huige is conservator economische veerkracht.
Uitgeverij van Gennep 2016.


Mega-ondernemingen wurmen zich in alle aspecten van onze samenleving; met patenten en copyright privatiseren ze onze kennis en creativiteit; ze zijn goed in belastingontwijking; hun wangedrag blijft meestal ongestraft; voorzichtig omspringen met milieu en grondstoffen is niet hun sterkste kant. Kortom, op de handelswijzen van grote ondernemingen valt veel aan te merken.

Bijdrage aan Agenda Stad
Met het programma Urban Futures Lab is bijgedragen aan de oriëntatie op de toemkomstige stad voor beleidsmakers en onderzoekers betrokken bij de (toekomstige) stad. Erik Uitenbogaard was te gast op het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een video-interview.
Naar website Urban Futures Lab.

Artikel door Erik Uitenbogaard in MMNieuws
Doe het Samen, Het Cartesius Museum als samenwerkplaats voor DIY - (artikel in MMNieuws 7 oktober 2014) Na zo'n veertig jaar ‘doe het zelf’ zijn we er klaar mee. Het heet nu Do It Yourself. Een taalkundige opschaling die meteen de voltooiing inluidt van ons hyperindividualistisch tijdperk. Zelfs de doe-het-zelf-markt heeft in de gaten dat er inmiddels meer aan de hand is. Oplettend wijzen ze in hun tv-spotjes in een nieuwe richting: “doe het zelf en doe het samen”..
Lees Artikel (pdf).

Videoverslag UinDeWijk over Samenwerkplaats voor MBO studenten
Op 10 september 2014 vond in de Werkspoorkathedraal 'Het Klaslokaal van de Toekomst' plaats met MBO Utrecht in samenwerking het Cartesius Museum.
Naar vido van UinDeWijk Zuilen.

Aandacht RTV Utrecht voor rapport Veel plannen, Weinig uitvoering
Interview met Giep Hagoort en een reactie van Peter de Haan naar aanleiding van het verschijnen van het onderzoeksrapport.
Naar item op RTV Utrecht.

Ingezonden brief Giep Hagoort in De Groene
In De Groene van 14 augustus 2014 pleit Giep voor meer aandacht binnen de cultuurwetenschappen voor de homo ludens van Johan Huizinga.
Lees het artikel. (pdf)

Wethouder Paulus Jansen steunt plannen voor de Werkspoorkathedraal
Artikel in AD van 1 augustus 2014.
Lees het artikel. (pdf)

Pikkety negeert kennis en natuur
Artikel door conservator John Huige in het Friesch Dagblad met zijn commentaar op het boek van Thomas Pikettys boek Capital in the twenty-first century. Pikkety levert belangrijke nieuwe inzichten over de werking van kapitalistische economieën maar door verwaarlozing van kennis en de natuur als kapitaalfactor laat hij kansen liggen om boven het kapitalisme uit te stijgen.
Lees het artikel. (pdf)

De fascinaties van Cartesiusweg
Artikel op de website van Ruimtevolk door Huub Kloosterman over de veranderingen in het Cartesiusgebied.
Naar website/artikel.

Ideeënmarkt Cartesius Museum
Internet-video-item door UindeWijk-Zuilen.
Naar website/video.

(werkt niet op mobiele apparaten)

Boek over het drie jaar Cartesius Museum in het Werkspoorkwartier
Internet-video-item door UindeWijk-Zuilen.
Naar website/video.

(werkt niet op mobiele apparaten)


Omfietsen met Nieuw Utrecht langs tijdelijk ruimtegebruik
Internet-video-item door Nieuw Utrecht.
Naar video.


Het CARTESIUS MUSEUM was actief van 12 januari 2012 tot 12 januari 2022 en werd gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid en vanuit de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage zou leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het Cartesius Museum heeft een belangrijke impuls gegeven aan de nieuwe creatieve bedrijvigheid van het huidige Werkspoorkwartier in Utrecht. Bedrijven, organisaties, kennis en cultuur zijn samengebracht in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling.


CARTESIUS University
kennis en ervaring van conservatoren delen en bundelen.  Gedurende 10 jaar verzorgde de Cartesius Museum University Openbare Lessen die voor iedereen vrij toegankelijk waren. In de kolom rechts zijn dezechronologisch terug te vinden.


Met dank aan de vorige eigenaar kon het CARTESIUS MUSEUM vanaf het voorjaar van 2012 en gedurende langere tijd beschikken over de reusachtige constructiehal van het voormalige Werkspoor aan de Tractieweg 41 in Utrecht. Al in het voorjaar van 2012 is deze door ons omgedoopt in Werkspoorkathedraal. Een schitterende samenwerkplaats voor het bouwen van echte en denkbeeldige bruggen. In de eerste helft van 2015 is de Werkspoorkathedraal door de huidige eigenaar verbouwd om hem weer wind- en water-dicht te krijgen en werkplaatsen te creeëren voor enkele permanenete gebruikers.

Neem een virtueel kijkje in de Werkspoorkathedraal.
(klik op de foto)Het Cartesius Museum is financieel ondersteund door:
Crowdfunding

Op 4 november 2010 werd voordekunst, de eerste Nederlandse crowdfunding website voor kunstprojecten gelanceerd. voordekunst, een initiatief van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, faciliteert kunstenaars, creatieven en organisaties die financiering zoeken om projecten te realiseren. Geïnteresseerde particulieren of maatschappelijk georiënteerde bedrijven kunnen met een bijdrage de realisatie ondersteunen van projecten en daarmee direct betrokken zijn. Het platform biedt een nieuwe verbinding tussen kunstenaars, particulieren, fondsen en bedrijven om het draagvlak voor kunst te vergroten.

Ga voor meer informatie naar de website.


Interessante links:

Autobahn
Containertuinen
Expodium
Go APE!
LunaWorX
NUtrecht
Ruimtevolk
Schaverij
Staalhouwerij
Vlampijpateliers
VriendinnenVanCartesius
WeLL Design

Documentaire Andere tijden, 'Treinen van Nederlandse bodem'.
Uitgezonden 22.09.2013

Documentaire 'U in de wijk'.

Documentaire Werkspoor jaren '50.

Bioscoopjournaal 1951

Video Werkspoormuseum Amsterdam

Kurt Perschke's Red Ball

Duikbootloods Rotterdam

Sarkis' Duikbootloods

Interview met conservator Giep Hagoort

Is er wat te zien of te beleven in het CARTESIUS MUSEUM? Jazeker, maar zoek niet naar een voordeur. Van 12 januari 2012 tot en met 12 januari 2022 heeft het CARTESIUS MUSEUM bestaan als initiatief in het huidige Werkspoorkwartie. Er waren regelmatig kunstwerken te zien en er was theater op locatie, er zijn creatieve oplossingen voor bedrijven ontwikkeld en er is groenten gekweekt in de containertuinen. De conservatoren van het Cartesius Museum waren actief met vele activiteiten en plannen, hieronder vindt je onze hele collectie.

Vanaf 12 januari 2022 zijn de virtuele deuren van het museum gesloten, na de trotse presentatie van een laatste publicatie.

10 jaar
Cartesius Museum
Utrecht 2012-2022Download het boekje als pdf

Een boekje met bijdragen van de conservatoren Giep Hagoort, John Huige en initiatiefnemer en hoofdconservator Erik Uitenbogaard.
We zijn trots op wat we samen met alle conservatoren en andere betrokkenen in het Werkspoorkwartier bereikt hebben. Het Cartesius Museum heeft met vernieuwende samenwerking in de afgelopen 10 jaar laten zien hoe stedelijke ontwikkeling succesvol kan zijn.
De betekenis van het Cartesius Museum is vooral dat de juiste basis is gelegd voor de ontwikkelingen zoals die hun loop hebben genomen. Zoals de unieke en vernieuwende samenwerking tussen ambtenaren en burgers om samen te zoeken naar invulling van een gebied in transitie. Mede door die open houding hebben activiteiten kunnen plaatsvinden die ook bruikbaar bleken voor een blijvende aanpak en de herontwikkeling van oude gebouwen tot commercieel rendabele verzamelplekken voor allerhande ambachten en activiteiten. Het economisch rendement heeft nooit een overheersende plaats gehad in de activiteiten van het Cartesius Museum en in de ambities van de betrokken conservatoren en andere actieve burgers. Wel is er van meet af aan gezocht naar betrokkenheid van zoveel mogelijk stakeholders naar gedeelde verantwoordelijkheid, inclusief de urgente - deels wereldwijde - maatschappelijke vraagstukken, van klimaatcrisis tot economische transitie en altijd in relatie tot de mogelijke rol die kunst en kunstenaars hierbij kunnen hebben.

De collectie voltooid
Wat bij de gemeente Utrecht in een planontwikkeling bestempeld werd als gebied in transitie, is door het Cartesius Museum met de inzet van creatief professionals en vele actieve burgers in het Werkspoorkwartier tot bezieling gebracht. Op het nippertje is een vergeten bedrijventerrein van Utrecht met een trotse geschiedenis weer tot leven gewekt door de invloed van creativiteit, samenwerking en betrokkenheid. Wat jarenlang onder de Latijnse naam van Descartes een nietszeggend bedrijventerrein was is door actieve stedelingen in een progressieve jas gestoken en heeft inmiddels nationale faam als Werkspoorkwartier. Het Cartesius Museum heeft zijn collectie voltooid en zal als rechtspersoon ophouden te bestaan. De collectie blijft, in de vorm van een bezield Werkspoorkwartier, in de herinnering van vele betrokkenen én via de website nog altijd bereikbaar.

Een hartelijk dank en feestelijke groet aan allen die betrokken waren,

CARTESIUS MUSEUM - Erik UitenbogaardDe collectie:

In inderstaande kolom treft u in chronologische volgorde van onder naar boven een (niet volledig) overzicht van de (mede) door het Cartesius Museum gerealiseerde activiteiten.


Direct naar begin


1 Juli 2020
Getest en corona-proof
nu eindelijk klaar!
DialoguePlay
Het eerste postcorona online duurzaamheidsspel

Stammenstrijd of sociale actie? is de naam van een nieuw duurzaamheidsspel. Het spel is 'corona-proof' en verbindt spelregels over duurzaamheid met de actualiteit van het coronatijdperk. Conservatoren John Huige, Giep Hagoort en Erik Uitenbogaard hebben dit spel gezamenlijk ontwikkeld en samen met enthousiaste vrijwilligers getest. Het is nu klaar voor gebruik! Kijk op de speciale spel-pagina voor meer informatie en de downloads. Klik hier.Actie nodig: mei 2020
De Transitie Motor

Voor sommigen is dit het aanknopingspunt waarop ze hebben gewacht: een nieuw initiatief voor een duurzaam en veerkrachtig Nederland. Klik op de afbeelding om de nieuwsbrief te lezen van 5 mei 2020.Tip: november 2019
Toneelvoorstelling Heilige avond op zaterdag 30 november 2019 in de Utrechtse Schouwburg!

Tijdens het CAMU-festival Smart Cities, juni 2018, presenteerde regisseur Ursul de Geer de tekst van het toneelstuk Heilige avond, geschreven door Daniel Kehlmann over de strijd tussen veiligheid en vrijheid. Utrechtse theatermaker Paul Feld voorzag de tekst van een commentaar. Inmiddels is de première achter de rug en kan heel Nederland genieten van deze bijzondere toneelvoorstelling. De voorstelling wordt op zaterdag 30 november gespeeld in de Utrechtse schouwburg.
Een duel tussen een oppermachtig staatsapparaat en een nauwelijks te vangen academische vrijheid. De voorstelling wordt gespeeld door Peter Bolhuis als politiefunctionaris en Yvonne van den Hurk als hoogleraar filosofie met als leeropdracht Gewelddadig verzet. Volgens de politie heeft de hoogleraar een bom geplaatst die op kerstavond zal afgaan. Immers dat stond - met zoveel woorden - op haar laptop.
Het is onvoorstelbaar wat het staatsapparaat niet allemaal aan, ook zeer persoonlijke gegevens weet te verzamelen en hoe het individu daarmee onder druk gezet wordt. Zal de professor zich staande kunnen houden in haar ontkenning een bom geplaatst te hebben?
De voorstelling is nog te zien tot en met 23 december. Informatie over de speellijst en kaarten, ook voor de Utrechtse voorstelling van 30 november 2019: www.theaterbureaudemannen.nl

Zie ook voor een recensie van conservator Giep Hagoort: robotrechtnvair.nl/2019/een-heilige-avond-vrijheid-versus-veiligheid/


Cartesius Museum in 2019
Actieonderzoek: kennis delen én samen verder ontwikkelen

Na seminars, exposities, conferenties, publicaties, een vijfdaagse zomerschool over innovatie en stedelijke samenwerking in 2017 en een geslaagd kennisfestival over slimme steden in 2018 gaan we in 2019 weer op actieonderzoek uit. Vooraf plannen we geen evenementen maar laten dit afhangen van de stand van zaken van het onderzoek dat we samen met gelijkgestemde organisaties en personen uitvoeren en initiëren.


30 augustus 2018
Zomerse Cartesiustafel Feestelijke nabeschouwing op het Kennisfestival Utecht Creatieve en Sociale Slimme Stad met presentatie Screenkrant!

Te gast bij de Staalwerkplaats van P-ter van der Zalm in het Werkspoorkwartier is teruggeblikt op het Kennisfestival, is een impressionistisch verslag in de vorm van een digitale Screenkrant gepubliceerd en hebben de aanwezigen concrete plannen gemaakt voor activiteiten voor 2019.

Werp een blik in de Screenkrant:

Open de Screenkrantjuni 2018
donderdag 21
vrijdag 22
zaterdag 23


Kennisfestival
Utrecht Creatieve en Sociale Slimme Stad!


Zeer geslaagd!


Voor meer impressies en inhoudelijke reacties:

Open de Screenkrant
Hoe zag het programma van het Kennisfestival eruit?


6 april 2018
Kopgoep Utrecht Creatieve en Sociale Smart City!

De Kopgroep Utrecht Creatieve en Sociale Smart City! van het Cartesius Museum kwam voor de tweede maal bijeen om de resultaten van de Expertmeeting van 22 maart te bespreken. Een rijke oogst! En volop aanknopingspunten voor artistieke reflectie. Een eerste ontwerp is besproken en zal in samenwerkingverder uitgewerkt worden.

Reserveer nu in je agenda:
Experimenteel Kennis-Festival!
op 21/22/23 juni 2018.

Meer lezen?
Inhoudelijke opzet (pdf
).
Voorlopig programma (pdf
).
Statement (pdf
).
Verslag Expertmeeting (pdf).


22 maart 2018
Expertmeeting Utrecht Creatieve en Sociale Smart City!

Tijdens een expertmeeting met ruim dertig deelnemers zette het Cartesius Museum op dinsdag 22 maart 2018 een forse stap op weg naar Utrecht als Creatieve en Sociale Smart City. De volgende stap is een
Experimenteel Kennis-Festival!
op 21/22/23 juni 2018.

Tijdens deze expertmeeting leverden alle kennisbronnen van de stad – van bedrijfsleven, kennisinstellingen, creatieve hubs tot individuele experts – hun bijdrage. In vergelijking met andere grote slimme steden ontwikkelt Utrecht als eerste een collectieve verdiepende en verbredende strategie. In geen enkele grote stad is het collectief van actief betrokkenen zo gevarieerd samengesteld als in Utrecht. En alle partijen zijn erop gericht om de gehele bevolking mee te nemen in dit avontuur.
Het verslag van de Expertmeeting is hier te dowloden: verslag


31 januari 2018
Kopgroep verkent programma Utrecht Creatieve en Sociale Smart City

In de Staalhouwerij van Peter van der Zalm hebben verschillende conservatoren en betrokkenen hun kennis en ervaringen bijeengebracht voor de eerste hoofdlijnen van het Cartesius Museum programma Utrecht Creatieve en Sociale Smart City 2018.

Onder leiding van Erik Uitenbogaard (hoofdconservator), en Giep Hagoort, conservator cultureel ondernemerschap is een begin gemaakt met een thema dat in de loop van 2018 uitdrukkelijk vorm zal krijgen. Met veel enthousiasme werkte het gezelschap aan diverse ideeën. Op 22 maart 2018 volgt een tweede voorbereidende verkenning, die samen met Economic Board Utrecht (EBU) wordt uitgevoerd. Een Experimenteel Festival staat genoteerd voor 21, 22 en 23 juni 2018. Belangstelling? Neem dan contact op met Erik Uitenbogaard via post@cartesiusmuseum.nl Meer informatie over de opbrengst van de bijeenkomst vind je in deze pdf.


19 januari 2018
Uitrol ONSbank-Utrecht

Met de enthousiaste steun van de Gemeente Utrecht en financiële ondersteuning door het Initiatievenfonds helpt het Cartesius Museum bij de uitrol van ONSbank-Utrecht.

ONSbank is een initiatief om jongeren met problematische schulden de kans te bieden te ontkomen aan de vicieuze cirkel waarin ze terecht zijn gekomen. Het programma ondersteunt jongeren bij het maken van een stap in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en helpt hen een leven zonder problematische schulden op te bouwen. In de hulp en samenwerking die ONSbank levert, is een centrale rol weggelegd voor de omgang met kunst en cultuur.

ONSbank heeft vanaf 2014 in Amsterdam een succesvolle proefperiode doorgemaakt en op basis van die kennis en ervaring is er - onder meer vanuit de betrokken financiële instellingen - grote behoefte om in meerdere grote steden de ONSbank-methode te realiseren. Ook in Utrecht. Het Cartesius Museum wil bij die realisatie van de ONSbank-methode in Utrecht helpen.
Het Cartesius Museum beschouwt jongeren met problematische schulden als een maatschappelijk probleem dat diep verweven is met het (samen)leven in de stad. Reguliere schuldhulpverlening gaat in de regel niet ver genoeg als het gaat om het realiseren van gedragsverandering. Met de ONSbank-methode laten kunstenaars en sporters de jongeren zien hoe je richting kunt geven aan een leven zonder problematische schulden. Door samen te werken met bestaande hulpverleningsinstanties en de gemeente Utrecht ontstaan nieuwe inzichten en werkmethodes die een extra programma op termijn overbodig zullen maken.

Kwartiermaker voor CAMU is Erik Uitenbogaard: erik-uitenbogaard@cartesiusmuseum.nl
Voor meer informatie over ONSbank klik je hier. Voor een korte introductievideo klik hier.


12 januari 2018
Feestelijke opening Hof van Cartesius

Onder grote belangstelling is op vrijdag 12 januari 2018 Het Hof van Cartesius geopend. Initiatiefnemers Charlotte en Bianca Ernst hebben hiermee voor een nieuwe realiteit gezorgd die zorgt voor veel dynamiek in het Werkspoorkwartier!

Het Hof van Cartesius is gebouwd aan de Vlampijpstraat in het Werkspoorkwartier, een nieuwe, groene werkplek waar creatieve, duurzame ondernemers zélf hun eigen werkruimte hebben gebouwd rondom een publieke binnentuin. Er wordt geexperimenteerd met circulaire technieken en kleine ondernemers hebben zelf hun werkplek afgebouwd met hergebruikte en groene bouwmaterialen. Energie, afval en de collectieve tuin zullen in fases duurzaam en organisch worden ontwikkeld. Het Hof van Cartesius is een coöperatie en is mede door crowdfunding gerealiseerd.
Klik hier voor meer informatie over Het Hof, de initiatiefnemers en de ondernemers.


21 december 2017
Feestelijke afsluiting lustrumjaar Cartesius Museum
Werkspoorcafé De Leckere

Foto © Joke van den Berg

In het nieuwe proeflokaal van brouwerij De Leckere naast de Werkspoorkathedraal is het lustrumjaar van het Cartesius Museum feestelijk uitgeluid.

'Gewoon een biertje kunnen drinken' was één van de wensen die al in de winter van 2012 tijdens een Cartesiustafel op de ramen werd geschreven. Nu - op donderdag 21 december keek - hoofdconservator Erik Uitenbogaard kort terug op de reusachtige transities die in het Werkspoorkwartier hebben plaatsgevonden, mede dankzij de initiatieven van allen die bij het Cartesius Museum betrokken zijn en waren. Een recent succes betrof de Zomerschool 2017 - De Samenwerkinplaats van afgelopen juni. Hij dankte ASOM en iedereen voor zijn en haar bijdrage en hief het glas op de komende vijf jaar. Erik kreeg bloemen uit handen van Giep Hagoort, conservator en mede-organisator van de Zomerschool. Giep luidde ook het centrale thema van 2018 in: op zoek naar de artistieke en sociale dimensies van Utrecht als Smart City. Op 22 maart 2018 komt er een thema-avond met conservatoren en experts van onder meer de EBU en de gemeente Utrecht. Op 22 en 23 juni 2018 wordt een speciaal experimenteel festival over Utrecht Smart City gehouden. Een groep vanuit het Cartesius Museum gaat dit festival samen met ASOM verder uitwerken.
Klik hier voor meer informatie over Utrecht Slimme Stad die tijdens de presentatie is uitgereikt.


18 oktober 2017
Conservator John Huige publiceert nieuw boek
De Draagbare Utopie


De urgentie om grote stappen richting duurzaamheid te realiseren wordt elke dag groter.

De grenzen van de Aarde worden overschreden. Dat wordt zichtbaar in klimaatontwrichting. Stappen zetten is moeilijk omdat we vastzitten in een neoliberale groeipathologie: de ziekelijke neiging om boven alles groei na te streven. Het economisch systeem is erg dwingend. Dit systeemkarakter stuurt het handelen van politiek en burger. Het begrip veerkracht is cruciaal bij het nadenken over verandering. Hoe kunnen we overeind blijven in crises, ervan leren en er maatschappelijk ook nog iets beters van maken. Een nieuw ‘groot verhaal’ is nodig; een nieuw en samenhangend perspectief voor onze toekomst. In negen deel-utopieën met concrete veranderingen (voor ondernemingen, burgers en politiek) wordt dit perspectief uitgewerkt.

Het is niet het zoveelste boek over een beetje meer duurzaamheid. De Draagbare Utopie geeft achtergrond en samenhang bij het dagelijkse nieuws en handvatten voor eigen handelen.


Naar uitgever


19 - 23 juni 2017, diverse locaties
Zomerschool 2017
De Samenwerkplaats


Een week lang – van maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2017– hebben ruim honderd experts uit verschillende sectoren deelgenomen aan het programma van de CAMU Zomerschool 2017 - De Samenwerkplaats, Samenwerking door crossovers met kunst en cultuur.

Wij danken alle deelnemers en adoptieorganisaties voor de betrokkenheid en inbreng. Uit de vele reacties kunnen we concluderen dat de Zomerschool succesvol is geweest. Het was een intensief, nomadisch kennisevent rond crossovers: van initiatieven naar zoektochten; van loslaten naar verbinden; van samenbundelen naar uitwaaieren. Ook is gepleit voor experimenteerruimte bij samenwerkingsverbanden met extra aandacht voor leiderschap en artistieke interventies, een echte samenwerkplaats!
De volgende stap is het op hoofdlijnen uitwerken van de resultaten. Met de adoptieorganisaties kijken we terug naar hun aandeel en trekken we conclusies voor de toekomst. Intussen blijven de deuren van het Cartesius Museum – al dan niet via de Werkspoorkathedraal – geopend. Vanaf deze plaats gunnen we iedereen veel succes met de eigen next step... Weet het Cartesius Museum in ieder geval te vinden als het gaat om vernieuwende samenwerking!.


hoe zag het programma eruit?
Hieronder een foto-impressie. Foto's: Erik Uitenbogaard.


29 maart 2017, Tractieweg 50

KwartierKwartaal


Goed bezochte bijeenkomst opnieuw georganiseerd door de Vriendinnen van Cartesius en gemodereerd door Erik Uitenbogaard. In de bijeenkomst zijn presentaties gegeven van verschillende bedrijven uit het Werkspoorkwartier die actief bouwen aan de transitie van dit bijzondere stukje Utrecht. Onder meer door Bob Scherrenberg (Werkspoorkathedraal en Tractieweg 50), Manon Schotman (Lingotto, actief in het voormalige PEGUS-gebouw), Frederik Nubé (koffieshop Vlampijpstraat), Bert Poortman (USINE, herbouw schoorsteen verenigingsgebouw) en Charlotte Ernst (Hof van Cartesius).

Meer over de Vriendinnen van Cartesis en het KwartierKwartaal Klik hier

Het Cartesius Museum draagt graag bij aan deze bijeenkomsten in het kader van 'De Samenwerkplaats', een project dat mede mogelijk gemaakt wordt door het Initiatievenfonds.


3 maart 2017, atelier van de Stichting 16X

3 Ateliergesprekken - De Samenwerkplaats
over robot-liefde, -kiesrecht en menselijke energieopwekking.


Eerste gesprek betrof de Menselijke energieopwekking als onuitputtelijke bron door Pim Rooymans.
Aan de hand van enkele nieuwe projecten van Go APE! heeft Pim laten zien welke rol de menselijke beweging speelt en kan spelen bij het produceren en verbruiken van energie. Een belangrijk gegeven in het streven naar een duurzame energievoorziening. Vaak gaat het om projecten waarbij scholen, buurtbewoners, studenten en kunstenaars een actieve rol spelen. Go APE! ondersteunt ook het Hof van Cartesius met werkruimten en horeca op het Werkspoorkwartier. Mede ter inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Tweede gesprek ging over Robot Love door Ine Gevers.
Ine Gevers, verantwoordelijk voor de internationale expositie Hacking Habitat die vorig jaar in Utrecht veel aandacht trok, vertelde over haar nieuwe project: Robot Love. Robot Love zoekt naar het antwoord op de vraag of mensen kunnen leren van robots als het gaat om de liefde. Er wordt samengewerkt het de HKU. Het project moet leiden tot een expositie in Eindhoven in 2018.

Het derde gesprek ging over Robotrechten: Geef de robots kiesrecht! door Giep Hagoort.
Giep Hagoort (Robopark) pleit in zijn inmiddels verschenen essay over robotrechten voor een kiesrecht voor robots. Het pleidooi voor robotrechten kent een lange geschiedenis maar is vooral theoretisch van aard. Het kiesrecht voor robots maakte het debat concreet en sloot aan op de discussie hoe het verder moet met het kiesrecht in deze tijd van verkiezingen van 15 maart (beperken tot hoog opgeleide kiezers, kiesrecht in de huidige vorm afschaffen, hoge kiesdrempels, etc.). Kiesrecht voor robots voegt daaraan nu een praktische dimensie toe.

Lees het essay Geef de robots kiesrecht!

De Samenwerkplaats is mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds.


27 september 2016, Werkspoorkathedraal

Boekpresentatie
COOPERATE The Creative Normal


Onder grote belangstelling is het boek COOPERATE The Creative Normal gepresenteerd in de Werkspoorkathedraal. Verschillende auteurs, waaronder enkele conservatoren van het Cartesius Museum hebben aan dit Engelstalige boek een bijdrage geleverd.
Het Engelstalige boek laat in meerdere praktijkcases en achterliggende theorie zien dat samenwerking niet alleen standaard is binnen de creatieve werkvelden maar ook dé standaard is voor succesvolle samenwerking in andere sectoren. Onder meer het Cartesius Museum figureert als een van de succesvolle ervaringen uit de praktijk.
Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Eburon en is verkrijgbaar via de boekandel.
ISBN 978-94-6301-081-8
Link naar de uitgever.
13 september 2016, Werkspoorkathedraal

WerkspoorKwartierKwartaal
Driemaandelijkse Update


Weer was het druk. Op een snikhete septemberdag (meer dan 30 graden) hebben bedrijven, bewoners, kunstenaars en ambtenaren elkaar op de hoogte gesteld van de voortgaande transitie in het Werkspoorkwartier.
Het was alweer de derde keer dat de WKK plaatsvond – voorteffelijk georganiseerd door de Vriendinnen van Cartesius en in aanwezigheid van de Bedrijvenkring Cartesius en ambtenaren van Stadsontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst kwamen onder andere voorbij: update over de 'huisstijl' voor de wijk, ontworpen door Sjoerd Wenting van Creative Beards, ideeën voor het gezamenlijk kunnen opwekken van zonnestroom dankzij het dak van bedrijfspanden door Dirk Koelewijn van Postcodestroom, herorganisatie van Stadswerken door Robert Oosterwegel en een update over de activiteiten in en rond de Werkspoorkathedraal door Gabrielle Meuris.
Het Cartesius Museum draagt graag bij aan deze bijeenkomsten in het kader van 'De Samenwerkplaats' die mede mogelijk gemaakt wordt door het Initiatievenfonds.1 juli 2016, 16X

De Samenwerkplaats
De macht van Megaonderne-mingen


John Huige gaf een lezing over de Mega Onderneming als regisseur van democratie, innovatie en alle facetten van onze samenleving.
Megaondernemingen lijken steeds meer de regie te krijgen over alle facetten van onze samenleving. Ook op kleine schaal, in onze regionale en stedelijke economie zien we de systeemkenmerken die deze ontwikkeling met zich brengt. In zijn inleiding zal John Huige als politiek econoom die systemische eigenschappen duiden en aangeven tot welke ongewenste ontwikkelingen dit kan leiden. Zoals bijvoorbeeld de groeiverslaving van megaondernemingen die sterk bepalend is voor de inrichting van (nieuwe) bedrijventerreinen en winkelcentra. Het neoliberalisme doet ons geloven dat alleen de markten tot transacties leiden. Dit ontneemt het zicht op andere oplossingen zoals de inrichting van nieuwe ‘commons’ of vernieuwende manieren van aanbesteden. Als we willen werken aan een ‘goede en houdbare’ samenleving dan is een forse verandering van richting nodig. Weg van locked-in situaties naar open en vaak diverse systemen. Dat pleit voor hybride politieke mogelijkheden; voor principieel werken met open source; voor een smart city die ook met de rurale omgeving samenwerkt; voor een deeleconomie waarbij de voordelen niet alleen naar enkelingen gaan. Dus: een samenwerkplaats en een samenwerkregio.
De Samenwerkplaats is mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds.23 en 24 juni 2016, HKU / Provinciehuis

Tweedaags Seminar
Creative Cooperation


23 juni 2016: Samenwerking binnen de stad, het (kunst)onderwijs en tussen organisaties. Gastorganisatie: HKU
24 juni 2016:Crossovers, samenwerking tussen de culturele en creatieve sector en andere sectoren. Gastorganisatie: Provincie Utrecht

Samenwerking binnen stad en regio Utrecht staat hoog op de agenda. Organisaties uit diverse sectoren weten elkaar steeds beter te vinden. De kennisinstellingen besteden aandacht aan praktijkonderzoek. Studenten zijn met interdisciplinaire projecten buiten de muren van hun opleidingen actief, samen met bijvoorbeeld actieve bewonersgroepen en MKB-bedrijven. Uitwisseling van ervaringen is daarbij van groot belang. Het seminar van 23 en 24 juni 2016, werd georganiseerd door ucooperate.eu en Cartesius Museum en stelde deze uitwisseling centraal. Het seminar werd ondersteund door de HKU University of the Arts Utrecht en Provincie Utrecht.
Klik Hier voor meer informatie.

Het Cartesius Museum draagt graag bij aan dit seminarin het kader van 'De Samenwerkplaats'. Een project dat mede mogelijk gemaakt wordt door het Initiatievenfonds.
22 juni 2016, 16X

Opmaat Seminar Creative Cooperation
Bij Thera aan Tafel


Onder het genot van hapjes en drankjes gaf Thera Jonker een Openbare Les over haar recente internationale contacten. Deze sessie is tevens een warming up naar het seminar van 23 en 24 juni. Thera heeft een lange staat van dienst wat (internationaal) samenwerken betreft zowel in Europees verband als op lokaal niveau, momenteel vanuit haar functie van HKU-directeur educatie.
Vermeldenswaard is dat Thera waarneemt dat in alle uithoeken van de wereld binnen het onderwijs gezocht wordt naar een zinvolle plaats van creativiteit (expressie) in het curriculum. De rol van creativiteit binnen onderwijsprogramma's als attitude om te leren omgaan met veranderingen en het onverwachte.
Het Cartesius Museum draagt graag bij aan dit seminar in het kader van 'De Samenwerkplaats'. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds.29 april 2016, 16X

De Samenwerkplaats
Samenwerken binnen zwermen?


Steven de Waal heeft opnieuw het thema 'zwermen' uitgediept, ditmaal verbonden met leiderschap en in de context van cultuur. Een inspirerende en verdiepende debatavond over de ongrijpbare krachten van typisch Utrechtse vormen van samenwerking.
Steven de Waal, lid van de Economic Development Board Utrecht, verraste al tijdens zijn eerdere CAMU-lezing de aanwezigen met zijn beeld over zwermen. Zijn statement: Utrecht is een stad waar resultaten behaald worden door zwermen. Geen hiërarchie, geen uitgesproken doelen van bovenaf, geen hechte organisatievormen. Maar wel beweeglijk, snel en bij elkaar horend. Maar hoe werk je samen in een zwerm. Of werk je niet samen en zijn andere processen gaande die het geheel bij elkaar houden? De kern van zijn betoog: 'Geen plan, geen verhaal, geen leider(s) maarwel succes dankzij bonding and bridging en distance to others closely watched'.
De Samenwerkplaats is mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds.13 april 2016, Het Huis Utrecht

TAAI - SAMEN STAD MAKEN #1
Schurende Buren


Zeer succesvolle debatavond over conflicterende belangen en de kracht van goede samenwerking als eerste van een serie avonden georganiseerd door Het Huis Utrecht, Utrechtse Ruimtemakers en Utrechts Verbond.
De komende maanden zullen nieuwe publieke werksessies plaatsvinden over de taaiheid van het samen stad maken – het motto van het college-akkoord van twee jaar geleden –, en over de taaiheid die nodig is om dat de komende twee jaar dat echt te gaan doen. De eerste aflevering op 13 april in Het Huis Utrecht had als onderwerp ‘Schurende buren’. Waarom lijkt het momenteel zo lastig om nieuwe en bestaande ontwikkelingen in te passen in woonwijken? Het (voorlopige) einde van culturele broedplaats Depot is daar een voorbeeld van. Maar ook Castellum Hoge Woerd, de ontwikkeling van Rotsoord en MeerMerwede, en niet te vergeten de zoektocht naar goede plekken om vluchtelingen op te vangen. De vraag dringt zich op: gaat dat nog wat worden, met dat samen stad maken?5 april 2016, Werkspoorkatherdaal

Eerste
(Werkspoor)Kwartier Kwartaal


Op een vertrouwde plek en met een geweldige opkomst (ca 50 deelnemers) is het eerste Kwartier Kwartaal van start gegaan.
Met de volledige steun van gemeente (regiomanager Wim Gerijn), Bedrijvenkring Cartesius, de Vriendinnen van Cartesius en het Cartesius Museum is een nieuwe 'tafel' van start gegaan, speciaal om met alle betrokkenen in het Werkspoor inspiratie te delen.
Het Werkspoorkwartier verandert nu snel: vernieuwde toegangen tot de wijk, nieuwe routes voor langzaamverkeer, ontplooiing van de haven en openbare ruimte van de Werkspoorkathedraal, de ontwikkeling van de Cartesius Driehoek. Om iedereen hier goed van op de hoogte te houden is het Werkspoor Kwartaal in het leven geroepen: een informele bijeenkomst die een combinatie is van een informatieavond, een borrel en de traditionele Cartesius Tafel. Het kwartaal is een initiatief van de Bedrijvenkring Cartesiusweg en de gemeente Utrecht, gefaciliteerd door de Vriendinnen van Cartesius en met moderatie door het Cartesius Museum (Erik Uitenbogaard). De bedrijvenkring en de gemeente zullen dan ook altijd aanwezig zijn en updates verzorgen over verschillende fysieke ontwikkelingen. Daarnaast is er ruimte voor iedereen die dat wil om een eigen bijdrage te leveren: ben je van plan om je pand op te knappen? Hekken te verwijderen? Deel het bij het Werkspoor Kwartaal.
Het Cartesius Museum draagt graag bij aan deze bijeenkomsten in het kader van 'De Samenwerkplaats' die mede mogelijk gemaakt wordt door het Initiatievenfonds.4 maart 2016, Metaal Kathedraal

Young Innovators
Transition Café


Transition Café is een initiatief van Young Innovators, masterstudenten van de Universiteit Utrecht. Samen met verschillende partners vormen zij een regionale projectgroep onder de noemer De Grote Transitie Utrecht.
Deze projectgroep is gericht op het verduurzamen van de provincie. Burgerinitiatieven spelen hierbij een belangrijke rol. Deze avond gaf je kennis(sen) en inspiratie en de initiatiefnemers de benodigde inzichten om toekomstige burgerinitiatieven te stimuleren en ondersteunen. Dit Transition Café is de eerste in een reeks evenementen met dit doel. Erik Uitenbogaard (hoofdconservator CAMU) heeft een inleidende uiteenzetting gegeven over het Cartesius Museum als voorbeeld van een sterk burgerinitiatief.26 februari 2016, 16X

De Samenwerkplaats
Living Labs en regio's voor durzaamheid


Bijpraten door Harm van den Heiligenberg over Living Labs en regio's voor duurzaamheid.
Harm van den Heiligenberg, werkzaam bij de provincie Utrecht, is bij de Universiteit Utrecht een promotiestudie gestart naar succesfactoren van duurzaamheidsexperimenten in hun lokale en regionale 'voedingsbodem'. Harm interviewt momenteel duurzaamheidspioniers  op de gebieden energie, voedsel en mobiliteit van zowel bottom-up experimenten als 'geleide' experimenten. Hij legde op 26 februari na zijn introductie de deelnemers een aantal praktijkvragen voor. Een inspirerende gedachtenwisseling die werd afgesloten met een borrel.
De Samenwerkplaats is mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds.24 januari 2016, Het Huis Utrecht

Deelname Cartesius Museum aan
PK-middag Utrechts Verbond


Het Cartesisu Museum is trouwe bondgenoot bij de trekkers van het Utrechts Verbond. De uitwisseling van kennis en ideeën in dit verbond is waardevol en wordt gedragen door ruim 250 culturele en creatieve initiatieven.
Een aantal van deze 'bondgenoten' - waaronder het Cartesius Museum - presenteerde zich op zondag 24 januari van 14.00 tot 18.00 uur in een speciale PechaKucha-editie, simultaan in twee zalen in Het Huis Utrecht. Daarnaast was er ruimte om elkaar te ontmoeten, kennis te maken met de (nieuwe) wethouder Kees Diepeveen en gewoon gezellig een borrel te drinken.
Binnenkort hier een video-interview met enkele deelnemers over de betekenis van het UV voor hen als cultureel/creatief initiatiefnemer.17 december 2015, 16X

Feestelijke afronding 2015
Cartesius Podium, in samenwerking met ucooperate.


Kunnen we al samenwerkend een alternatief bieden voor de extreme posities in het maatschappelijk debat? Met elkaar tussenruimten scheppen waar we kunnen werken aan een humane samenleving, als voorbeeld. Hoe kunnen bewoners van onderop gesteund worden in hun duurzaamheidsacties? Studenten van het nieuwe transitielab van Universiteit Utrecht gingen deze uitdaging aan, met steun van o.a. Oikos en de provincie Utrecht. Hoe leren we in een samenwerkplaats als Cartesius Museum? Door onder andere de ervaringen en ideeën vast te leggen. Het nieuwe boek Actieve stedeling is daarvan een illustratie. En: DEPOT wordt hét culturele warenhuis op een NS-terrein dichtbij het centrum. Te openen in het voorjaar, als alle deadlines gehaald worden. Spannend! Met bijdragen van: Astrid Elburg, Radia Elgarbi, Nelly van der Geest, Erik Uitenbogaard, Sanne van Weegberg, Emy Kool, Friso Wiersum, Christiaan Hogenhuis, Pim Rooymans, Roswita Warmerdam, Hans Gommer. Kerstsoep: Joke van den Berg.
Ontvangstteam: Betty Kriekaard, Peter van der Zalm en Giep Hagoort (trekker ucooperate.nl), Met steun van Ucooperate, Ateliers16X, ASOM.29 september 2015, Kade achter Werkspoorkathedraal

Presentatie boek
Actieve Stedeling, een zoektocht naar de stad als samenwerkplaats


Een fotomomentje mét champagne natuurlijk. De samenstellers van het boek Rob Stolte en Erik Uitenbogaard hebben de eerste fysieke print van het boek gepresenteerd op de kade van de oude werkhaven achter de Werkspoorkathedraal.

Het boek is digitaal (gratis) beschikbaar. Ga naar de subpagina voor meer informatie.14 september 2015, Staalhouwerij
Debatavond GabyGaby
Conservatoren Giep Hagoort en Pim Rooymans hebben samen met kunstenaar GabyGaby de tweede bezinningsavond georganiseerd rond het thema KUNST, TECHNOLOGIE, ENTERTAINMENT. Achtergrond van deze serie verkenningen is de oprichting van het coöperatieve MeMa-Park van Go-APE en ROBOPARK/ASOM.
Gast was kunstenaar GabyGaby die momenteel met zijn project Tulipman internationaal sterk de aandacht trekt. Tulipman is een mix van beeldende kunst, vormgeving, technologie en entertainment. Nu de presentatie van Tulipman door GabyGaby zal het gesprek gaan over de relatie mens-techniek, de positie van de kunstenaar in de digitale wereld, en de (verwarrende) synthese van kunst, vormgeving en entertainment.

De bezinningsavond vond plaats in de 'Staalhouwerij', het atelier van kunstenaar-staalhouder Peter van der Zalm, Nijverheidsweg 16x.7 september 2015, Staalhouwerij
Cartesiustafel
Bij toerbeurt hosten verschillende creatief professionals in het Werkspoorkwartier de Cartesiustafel, ditmaal bij de Staalhouwerij van Peter van der Zalm aan de Nijverheidsweg 16.1 september 2015, Oudegracht/The Colour Kichen
UCOOPERATE.EU
Het Cartesius Museum is betrokken bij de initiatieven in Utrecht om coöperatie te stimuleren door bijeenkomsten en vanaf nu ook met een website U(Utrecht)Cooperate.3 augustus 2015, 16X
Zomer aan de Cartesiustafel
Ook in de zomer vond de Cartesiustafel plaats. Bij toerbeurt zullen verschillende creatief professionals in het Werkspoorkwartier de tafel hosten, ditmaal bij 16X aan de Nijverheidsweg 16. Om te volgen wat er ter tafel kwam, wie er waren of welke vragen open staan, kon je terecht op de Cartesiustafel-Facebookpagina (inmiddels opgeheven).6 juli 2015, Vlampijpateliers
Zomerse Cartesiustafel
Het estafettehoutje is met succes overgedragen aan de Vriendinnen van Cartesius. De eerste tafel onder hun regie vond plaats bij de Vlampijpateliers, met dank aan conservator Sophia Anastasia. Er is vooral gesproken over de wensen en opties voor de voortzetting van de Cartesiustafel. Hou de facebookpagina van de tafel in de gaten en schuif de volgende keer vooral weer aan!3-6 juli 2015, Werkspoorkathedraal
Camping & re-Cycle event Tour de France 2015
Veel belangstelling voor de indoorcamping in de Werkspoorkathedraal tijdens de Tour de France, ook door de media.20 juni 2015, Werkspoorkathedraal
Grandioos succes Werkspoor Koren Opera
Onder zeer grote belangstelling is de Werkspoor Koren Opera van librettis Ruben van Gogh uitgevoerd in de Werkspoorkathedraal. Een voorlopig hoogtepunt, gerealiseerd in het Werkspoorkwartier dankzij de inzet van velen en na een voorbereiding van ruim twee jaar. In twee afzonderlijke uitvoeringen hebben ca 1000 mensen genoten van zes Utrechtse koren die de verschillende periodes van het Werkspoor bezongen. Een indrukwekkende opkomst voor een indrukwekkende prestatie.
Voor meer foto's en informatie, zie de Videocompilatie

3 juni 2015, ProtoSpace/FabLab, Nijverheidsweg 16
Presentatie initiatief MeMa-Park en bezinningsavond Mens wordt Machine wordt Mens
Onder de paraplu van het Cartesius Museum hebben de conservatoren Giep Hagoort en Pim Rooymans een startpresentatie gegeven van hun initiatief om in de Utrechtse regio een MeMa-Park te vestigen. Gastheer voor de locatie was ProtoSpace/FabLab (met dank aan Wouter Pijzel en conservator Joris van Tubergen). Vier bijzondere gasten hebben onder leiding van Kaja Pohlmann een inleiding gegeven op het debat over de relatie mens en machine onder de titel 'Mens wordt Machine wordt Mens' . Voorbereiding en ondersteuning waren in handen van Emma van der Bijl.
Klik hier voor een overzicht van het programma, de sprekers, foto's en de brochure over het initiatief om te komen tot een MeMa-Park.
Een verslag van de avond is hier beschikbaar (pdf 102KB).1 juni 2015, Nijverheidsweg 16X
Cartesius(buiten)tafel bij 16X
Eenmalig met barbecue en tegen de verwachting in met een zomerzonnetje te gast bij 16X en de Staalhouwerij van aspirant conservator Peter van der Zalm. Een inspirerende Cartesiustafel in het teken van de kunstenaar/ontwerper als inspirator voor transities, mede naar aanleiding van de aanstaande woensdag te houden bijeenkomst Mens wordt Machine wordt Mens (aanvang 19.00, locatie ProtoSpace/FabLab, aanmelden bij Erik Uitenbogaard), de te verwachten uitvoering van de Werkspoor Koren Opera op 20 juni, (zie agenda hiernaast) en het binnenkort te verschijnen boek Actieve Stedeling.29 mei 2015, Stadskantoor en Werkspoorkwartier
Ruimtemakers op bezoek in Werkspoorkwartier
Belangrijke uitwisseling tussen ruimtemakers uit alle windstreken - van Groningen tot maastricht - georganiseerd door De Ruimtemakers in samenwerking met ambtenaren van de Gemeente Utrecht. Zeer geslaagd en druk bezocht event dat afgetrapt werdt vanaf de hoogste verdieping van het Sadskantoor door conservator Marieken Gaanderse en Frans Soeterbroek. Vervolgens zijn de deelnemers verdeeld in vier groepen op op de fiets op excusrsie gegaan naar ruimtemakende locaties in de stad. Groep' blauw' heeft onder leiding van conservatoren Marieke Gaanderse en Bart Witte een bezoek gebracht aan de Werkspoorkathedraal en de Metaal Kathedraal. Op beide locaties is uitgebreid van gedachten gewisseld en kennis gedeeld met betrekking tot de mogelijkheden voor bestuurlijke innovatie waar het gaat om transitie.


16 mei 2015, Werkspoorkwartier
Hoera! Een boek!

Actieve Stedeling Zoektocht naar de stad als samenwerkplaats

Het Cartesius Museum laat zien wat er in drie jaar is gerealiseerd. Erik Uitenbogaard en Rob Stolte zijn verantwoordelijk voor deze bijzondere publicatie.

We weten heel veel over efficiënte, compacte steden, maar we weten nog heel weinig over hoe je compact moet samenleven. Bottom-up initiatieven van burgers, dikwijls in samenwerking met bedrijven en overheden, geven zicht op de toekomst van de stad. De aanleiding voor deze initiatieven is meestal een collectieve bezorgdheid of gedrevenheid, zoals samen zorgen voor een eigen energievoorziening of het opzetten van een kinderdagverblijf. Maar soms nemen mensen ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de transitie van een complete wijk. Het Werkspoorkwartier in Utrecht is zo'n wijk. Dit boek geeft een haarscherp tijdsbeeld dat snel zal verouderen. Dat is niet erg, want het is bedoeld als tijdsdocument. Als een momentopname van samenwerking aan stedelijke en economische veranderingen.15 mei 2015, Werkspoorkathedraal
2e aflevering Unmaking The Netherlands door Expodium
Expodium (conservator Cartesius Museum) is bezig met de uitrol van een serie lezingen en eravringen geënt op het thema Urban Canibalism: 'Expodium wil zien, luisteren, voelen, reflecteren op en bijdragen aan de veranderende rol van kunst in stedelijke ontwikkeling en dat in een international kader plaatsen. Het Werkspoorkwartier – als zone in transformatie – past in een wereldwijde trend'.
Neem een kijkje: Unmaking The Netherlands
11 mei 2015, JHK Architecten
Cartesiustafel bij JHK Architecten
De nomadische Cartesiustafel was ditmaal te gast bij JHK Architecten, met dank aan Chris de Jonge en Peter Hagelaar. JHK Architecten is sinds 1 januari 2015 gevestigd aan de Nijverheidsweg 16. Wat zoal ter tafel kwam: de Vlampijpateliers, Werkspoor Koren Opera (uitvoering op 20 juni in de Werkspoorkathedraal!), de Pop-Up Indoorcamping (3-6 juli 2015), de debatavond van het Utrechts Verbond: 2025: cultuur en de stad, de dabatavond Mens&Machine op 3 juni 2015, en het picknickbanken-project van De Schaverij.1 mei 2015, All Inn Fitness
Derde sessie Bezorginnovatie
Het Cartesius Museum realiseert in de eerste helft van 2015 een serie bedrijfssafari's waarbij bedrijven kennismaken met de innovatiekracht van creatief professionals. De eerste sessie was bij Machinefabriek Hamminga B.V. (zie onder) Op 23 maart bezorgden we onze innovatie bij Strand West (zie onder) en op 1 mei 2015 waren we met een team van kunstenaars/ontwerpers aan de slag met een urgente innovatievraag bij All Inn Fitness aan de Vlampijpstraat. In juni zal een evanluatie van deze sessies gepresenteerd worden.17 april 2015
Video-interview Peter Westenberg (voormalig wethouder Hoorn) Samenwerking binnen en vanuit de lokale culturele sector
Over mechanismen die samenwerking in de praktijk tot en succes maken of juist in de weg staan.

Conservator Giep Hagoort interviewt politicus Peter Westenberg.

Giep Hagoort heeft vragen voorgelegd aan D66 politicus en voormalig wethouder van Hoorn Peter Westenberg. Vanuit de praktijk kijken naar de fasen van culturele samenwerking, van initiatief, uitvoering tot waardebepaling. Binnen deze fasering strijden betrokken partijen om aandacht vanuit drie kerndimensies: (1) de inhoud van de samenwerking, (2) het samenwerkingsproces zelf en (3) de cultuurpolitieke rolopvattingen van de hoofdrolspelers. Hybride partnerrivaliteit is hier het sleutelwoord voor het onderkennen van succes- en faalmechanismen.
Peter Westenberg benadert lokale samenwerkingsvormen vanuit een interdisciplinair perspectief. Zijn portfolio van portefeuilles als wethouder in Hoorn vroeg ook om deze veelkleurigheid die vooral van onderop betekenis krijgt. Hoe kan een lokale overheid culturele samenwerking en cross-overs stimuleren waarbij ook en vooral gemeenschapsbelangen tot hun recht komen? De valkuilen zijn talrijk.

Vrijdag 17 april 2015
Interview Giep Hagoort.
Video en montage Erik Uitenbogaard

Locatie: met dank aan Hooghiemstra


13 april 2015, De Schaverij
Cartesiustafel bij De Schaverij
De Schaverij is een echte samenwerkplaats. Een pand met op de begande grond een enorme houtwerkplaats waar zes professionals hun eigen én gezamenlijke klussen klussen doen. Op de verdieping daarboven biedt een zelfde vloeroppervlak ruimte aan een hele reeks andere creatief professionals. Onze gastheer is Manne Heijman van Creative Beards. Wat zoal ter tafel kwam: de Werkspoor Koren Opera (uitvoering op 20 juni in de Werkspoorkathedraal!), de Bedrijfssafari's, het binnenkort te verschijnen boek Actieve Stedeling, zoektocht naar de stad als samenwerkplaats, de debatavond van het Utrechts Verbond: 2025: cultuur en de stad, de dabatavond Mens&Machine op 3 juni 2015. Het picknickbanken-project van De Schaverij. Het onderwijsproject De Cirkelstad van Karen Jong. En vele onderlinge machtes.28 maart 2015, Werkspoorkathedraal
Hij komt! De Werkspoor Koren Opera (20 juni)
Al moeten we schoenen gaan poetsen om de begroting rond te krijgen, de eerste editie van de Werkspoor Koren Opera gaat er komen! Vanzelfsprekend is de Werkspoorkathedraal het decor voor deze opera. Ook het AD heeft er weet van gekregen en portretteerde Ruben van Gogh, de initiator van deze opera, in de krant van zaterdag 28 maart 2015.23 maart 2015, Strand West (Oudegracht)
Tweede sessie Bezorginnovatie
Het Cartesius Museum realiseert in de eerste helft van 2015 een serie bedrijfssafari's waarbij bedrijven kennismaken met de innovatiekracht van creatief professionals. De eerste sessie was bij Machinefabriek Hamminga B.V. (zie onder) Op 23 maart bezorgden we onze innovatie bij Strand West waar opnieuw een urgente innovatievraag op een artistiek-creatieve manier door een team van kunstenaars/ontwerpers is opgepakt. In juni zal een evanluatie van deze sessies gepresenteerd worden.2 maart 2015, KidZcity
Cartesiustafel te gast bij KidZcity
Met dank aan KidZcity-burgemeester en directeur Rolf van Hamersveld was de Cartesiustafel hier te gast. Terwijl het laatste kinderfeestje met blije gezichten de deur verliet, liet men voor ons de kroketten zakken (www.kidzcity.nl). Eén van de vele voordelen van een nomadisch bestaan. Aan tafel werd zichtbaar dat dit jaar verschillende projecten opgeleverd zullen worden die als een concreet resultaat kunnen worden gezien van onze samenwerking in het gebied, zoals de Werkspoor Koren Opera, de Bedrijfssafari's, een fotoboek over het Cartesiusgebied, de dabatavond Mens&Machine. Het Cartesiusgebied is in trek en nieuwe initiatieven komen zich melden, waaronder Het Uitvindersgilde en Rent-a-Project. Ook aan deze tafel zaten weer de nodige nieuwe gezichten.19 februari 2015, Machinefabriek Hamminga
Eerste sessie Bezorginnovatie
Het Cartesius Museum realiseert in de eerste helft van 2015 een serie bedrijfssafari's waarbij bedrijven kennismaken met de innovatiekracht van creatief professionals. De eerste sessie was bij Machinefabriek Hamminga B.V. waar een urgente innovatievraag op een artistiek-creatieve manier door een team van kunstenaars/ontwerpers is opgepakt. In juni zal een evanluatie van deze sessies gepresenteerd worden.2 februari 2015, 16X
Cartesiustafel te gast bij 16X(iks)
Het voormalige LunaWorX atelier, nu 16X, aan de Nijverheidsweg was gastlocatie voor deze Cartesiustafel. Een inspirerend atelier vol ronkende houtkachels, artistieke constructies, staalplaten, staaldraad, aambeelden en lasapparatuur (www.staalhouwerij.nl). Veel nieuws en informatie over lopende en nieuwe initiatieven. Opvallend nieuws: binnen enkele weken verschijnt de eerste editie van een Cartesiusnieuwsbrief, een initiatief van Vriendinnen van Cartesius. De nieuwsbrief houdt de lezer op de hoogte van ontwikkelingen binnen het Cartesiusgebied en geeft ook informatie over projecten die ondernemers, bewoners en instellingen (willen) opzetten. Ook is een logo gemaakt voor het Cartesiusgebied. Franklin van Doesburg, conservator dynamisch samenwerken, kondigde aan binnen het Cartesiusgebied meer aandacht te vragen voor de 'kracht van bewegen' tijdens ontmoetingen, overleggen, etc. Als we ons bewust zijn van de eigen bewegingskracht kun je met meer succes deelnemen aan gesprekken. De Werkspoorkathedraal wordt intussen onderhanden genomen en biedt al (werk)plaats voor de eerste nieuwe bewoner: WellDesign.2 februari 2015, Metaal Kathedraal
Lancering Borgstellingsfonds Creatieve Broedplaatsen Utrecht in de Metaal Kathedraal
Maandag 2 februari is het Borgstellingsfonds Creatieve Broedplaatsen Utrecht gelanceerd. Een belangrijk nieuw fonds voor wie met broedplaatsen in Utrecht aan de slag is. De Gemeente Utrecht en de Triodosbank heb dit fonds geïniteerd. Het verstrekt leningen tot een maximaal bedrag van 140.000 euro per broedplaats. Voor meer informatie: www.triodos.nl/zakelijk / www.utrecht.nl/kunst-cultuur.5 januari 2015, ProtoSpace/FabLab
Cartesiustafel te gast bij ProtoSpace/FabLab een mooie start van 2015!
Maandag 5 januari vond de eerste Cartesiustafel van het nieuwe jaar plaats in het gebouw van ProtoSpace|FabLab Utrecht aan de Nijverheidsweg nummer 16b. Veertien deelnemers namen kennis van de werkzaamheden van deze laagdrempelige werkplaats vol 3D-printers en andere digitale machines. Desirée Gerritsen van ProtoSpace trad op als gastvrouw en gaf een rondleiding in deze voor het Cartesiusgebied kenmerkende organisatie. (www.protospace.nl). Deze eerste tafel had een nieuwe opzet vanwege de verbouwing van de Werkspoorkathedraal waar de laatste twee jaar de tafels gehouden werden. De opzet is nu per keer een bedrijf of instelling bezoeken en daar kennismaken met de organisatie. In het tweede deel van de tafel wordt door de deelnemers nieuws uitgewisseld en activiteiten afgestemd. Het moment en het tijdstip blijven hetzelfde: elke eerste maandag van de maand het hele jaar door, van 18.00 tot 20.00 uur. Tijdens de tafel van 5 januari passeerden onder meer de volgende onderwerpen de revue: initiatieven over afvalverwerking in het kader van een seculaire economie, de creatieve plannen die ondersteund worden door de BedrijvenKring Cartesiusweg, mobiliteit over het Amsterdam-Rijnkanaal, op innovatie gerichte bedrijvensafari's en nightwalks voor ondernemingen, omgevingsonderwijs voor het MBO en de komst van een MeMaPark over de relatie mens en machine. De volgende Cartesiustafel wordt gehouden op maandag 2 februari 2015. Hou deze website in de gaten om te weten op welke lokatie de eerstvolgende Cartesiustafel plaats vindt.29 december 2014, Werkspoorkathedraal(virtueel)
Jazeker, onze Werkspoorkathedraal als decor voor het Jaaroverzicht 2014 van de NOS!
Maandagavond 29 december 2014 bracht de NOS vanuit de Werkspoorkathedraal het Jaaroverzicht 2014. Rik van de Westelaken presenteerde een uur lang de gebeurtenissen met behulp van virtual reality-technieken in de indrukwekkende hal. Met onder meer: de ramp met de MH17 in Oekraïne; jonge Nederlanders die afreizen naar strijdtoneel in Syrië; de gekte tijdens de Olympische medailleregen in Sotsji en het WK voetbal in Brazilië waar Oranje tot veler verrassing derde werd.
Fijne feestdagen
en een spectaculair 2015!1boom video gemaakt door De Vliegende Camera.

6 en 7 december 2014, Werkspoorkathedraal
De tentoonstelling 1boom was een vervolg op het project 'Houtsporen' dat in 2013 in de Werkspoorkathedraal te zien was (zie onder). Dit jaar was het uitgangspunt één boom waaruit ca 80 kunstenaars en ambachtslieden objecten maakten en tijdens deze tentoostelling weer samenbrachten.

Voor meer informatie en filmpjes over het project www.1boom.nl


2 december 2014, Werkspoorkathedraal
Openbare Les door Wim Pot zeer inspirerend. Als ondernemer, gevestigd in het Werkspoorkwartier, ziet hij veelbelovende verbindingen tussen creatieven en ondernemers. "Kunstenaars hebben mij geleerd om buiten de kaders te denken, te luisteren zonder al te snel een oordeel te vellen en af en toe gek te doen." "Ik adviseer ondernemers: Laat je minstens eens per jaar eens adviseren door een kunstenaar."1 december 2014, Stadskantoor Utrecht
De Cartesiustafel was te gast in het nieuwe Stadskantoor van de gemeente Utrecht, tijdens het event 'Utrecht maken we samen'. De volgende Cartesiustafel zal weer gewoon in het Cartesiusgebied staan. Hou deze website in de gaten voor de juiste lokatie.17 november 2014, Werkspoorkwartier
Vogelvlucht.3 november 2014, Werkspoorkathedraal
Openbare Les door Martijn Engelbregt inspirerende uitwisseling van ideeën over de autonome agenda van de creatief professional, juist ook in de omgang met (potentiële) opdrachtgevers.3 november 2014, Werkspoorkathedraal
Cartesiustafel met bekende en nieuwe gezichten, activiteiten, voornemens en ideeën.30 oktober 2014, HetHuisUtrecht/Werkspoorkathedraal
COOPERTATE! DUTCH EDITION. Bijdrage van Cartesius Museum was erg nuttig en leerzaam, onder andere door de 'urban safari's'.

De werkconferentie heeft veel deelnemers getrokken en is door hen als zeer inspirerend en waardevol ervaren. Op zich was de realisatie van deze conferentie al een zeer geslaagde samenwerking tussen een groot aantal Utrechtse partijen (onder andere Provincie Utrecht, EBU, HKU, Universiteit Utrecht, Gemeente Utrecht, Hooghiemstra HetHuisUtrecht, Metaal Kathedraal en Cartesius Museum). Deelnemers aan de Urban safari naar het Cartesius Museum werden rondgeleid door conservator Thijs van Elten. De inleiding werd gehouden door Erik Uitenbogaard en het debat stond onder leiding van conservator Robert-Jan Hofhuis.

7 oktober 2014, MMNieuws
Artikel door Erik Uitenbogaard in MMNieuws van 7 oktober over Cartesius Museum als samenwerkplaats voor DIY.

Lees Artikel (pdf).


6 oktober 2014, Werkspoorkathedraal
Openbare Les door Paul Wilke. Tweede van 4 Openbare Lessen rond het thema creatieven en hun bijdrage aan innovatief ondernemerschap.

Paul schetste een rijke ervaring vanuit zijn praktijk als ontwerper van ruimtevoor grote en kleine opdrachtgevers waarondedr Apple en Friese vlag, gevolgd door een debat onder leiding van Giep Hagoort. Enkele aantekeningen: 'Wat is de context van je (potentiële' opdrachtgever' 'Wie neemt de feitelijke beslissingen.' 'Benut zoveel mogelijk de relevante stakeholders in een project of (potentiële) opdracht'.
Bekijk de presentatie van Paul.6 oktober 2014, Werkspoorkathedraal
Cartesiustafel in de Werkspoorkathedraal. Bespreking van lopende en nieuwe intiatieven, interacties en samenwerking.

Meer dan drie nieuwe projecten zijn ter tafel gebracht onder meer door een groep studenten van de HKU die samen met de deelnemers binnen het Cartesius Museum in de zomer van 2015 een grootschalige expositie zouden willen houden, bij voorkeur in de Werkspoorkathedraal.10 september 2014, Werkspoorkathedraal
Het Klaslokaal van de Toekomst slaat aan: MBO Utrecht in de Samenwerkplaats van het Cartesius Museum.

Zo'n 60 studenten van de eventopleiding van MBO-Utrecht oordelen positief over hun leerervaringen in het Klaslokaal van de Toekomst, dat het Cartesius Museum samen met de opleiding heeft georganiseerd. Op woensdag 10 september werkten de studenten in 10 zelfsturende teams. Deze teams moesten gezamenlijk aan het eind van de dag een plan presenteren over een 'flitsende jongerenlocatie in de Werkspoorkathedraal'. De studenten gaven de voorkeur aan festivals onder andere in de vorm van modeshows en horror experiences, ondersteund door spontane acties op het gebied van 'guerrilla marketing'. De opdracht draagt bij aan de totstandkoming van een creatieve functie voor de voormalige productiehal van Werkspoor in het Cartesiusgebied. Van de studenten vond 86% het werken in zelfsturende teams met een eigen teamleider leerzaam. Ook de leer- en werkomgeving van de Werkspoorkathedraal werd door een zelfde percentage als stimulerend ervaren. De Utrechtse media toonde belangstelling voor dit leer- en werkevent. Onder andere RTV Utrecht en U-in-de-wijk hebben ter plaatse opnamen gemaakt.
Bekijk het nieuws item van RTV Utrecht.
In het nieuwsbericht van RTV Utrecht wordt gesteld dat de Werkspoorkathedraal eigendom zou zijn van het Cartesius Museum. Dat is onjuist. Wij kunnen gebruik maken van de ruimte dankzij de bijzondere samenwerking met de eigenaren en dragen ons steenje bij aan de realisatie van bijzondere activiteiten in dit inspirerende gebouw.1 september 2014, Werkspoorkathedraal
Waardevolle Openbare Les door Reinoud van Assendelft de Coningh. Eerste van 4 Openbare Lessen rond het thema creatieven en hun bijdrage aan innovatief ondernemerschap.

Drie kwartier college van een zeer ervaren expert in de relatie tussen creativiteit en de mogelijkheden voor bedrijfsmatige toepassingen. Gevolgd door een zinvol debat onder leiding van Giep Hagoort, conservator Cartesius Museum en hoogleraar emeritus Kunst en Economie. Enkele aantekeningen: 'Wat is je verhaal?' 'Story first, business second, product third.' 'Wat zijn de vijf sleutelwoorden waarop ons product is gebaseerd?' Door Reinoud aanbevolen boek: 'Lovemarks' geschreven door Kevin Roberts.1 september 2014, Werkspoorkathedraal
Presentatie van het onderzoeksrapport Veel plannen Weinig uitvoering in de Werkspoorkathedraal met onder meer belangstelling van RTV Utrecht.

Giep Hagoort, conservator van het Cartesius Museum, presenteerde het rapport 'Veel plannen, weinig uitvoering, Leerervaringen van creatieven uit het Utrechtse Cartesiusgebied over de gemiste urgentie van U2018'. Een onderzoek, uitgevoerd door de Amsterdam School of Management met steun van het Cartesius Museum. (link naar persbericht)
Intussen is het rapport met een aanbevilingsbrief van het Cartesius Museum toegestuurd aan de gemeenteraad van Utrecht.

Download het rapport (pdf)1 september 2014, Werkspoorkathedraal
Cartesiustafel in de Werkspoorkathedraal. Bespreking van lopende en nieuwe intiatieven, interacties en samenwerking.7 juli 2014, Werkspoorkathedraal
Zomerse Cartesiustafel voor de deur van de Werkspoorkathedraal.1e week juli 2014, Werkspoorkathedraal
Alweer een nieuwe realiteit: locatietheater Fausto. Uitgevoerd door theatergroep Froe Froe in samenwerking met de Stadsschouwburg Utrecht.

Een prachtige voorstelling met schitterend spel, spectaculaire techniek en een tribune voor 500 personen. Dit smaakt naar meer.23 juni 2014, excursie Arnhem
Inspirerende uitwisseling met Arnhem, Coehoorn Centraal.

Een excursie van initiatiefnemers uit Utrecht en ambtenaren van Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling naar Arnhem, o.a. naar Coehoorn Centraal. Een buitengewone en nuttige trip voor alle betrokkenen. Een initiatief dat geboren is aan de Cartesiustafel. Met dank aan de conservatoren Miranda en Mariken. Zo maken we Utrecht samen. Foto's


21 juni 2014, Werkspoorkathedraal en kade
Met een zeer geslaagde CARTESIUS UNPLUGGED is een nieuwe realiteit geboren!

Dit is zoals het er uit moest zien! Lang is gedroomd over en vervolgens hard gewerkt aan wat zaterdag 21 juni een feit geworden is. Een bruisend leven voor jong en oud, ontspannen en vanuit een gezamenlijke betrokkenheid tot de openbare ruimte en particulier initiatief. Dank, Vriendinnen van Cartesius! Foto's


17 juni 2014, Transformatorhuis
Expertmeeting ter voorbereiding van de internationale conferentie COOPERATE! op 30 en 31 oktober 2014.

Tijdens de expertmeeting hebben een 20-tal experts zich verdiept en afstemming gepleegd rond het thema cooperatie binnen de context van de mondiale transitie. Het Cartesius Museum is samen met ERTNAM medeorganisator van zowel deze expertmeeting als de internationale conferentie die in oktober geopend zal worden door burgemeester Van Zanen en gehouden wordt in Het Huis Utrecht. Aanwezig o.a. de conservatoren Giep Hagoort (initiatiefnemer conferentie), John Huige, Pim Rooymans en Erik Uitenbogaard.


2 juni 2014, Werkspoorkathedraal
Eerste Schroevendraaier van het jaar uitgereikt aan Iris van Meegedenburg.

Aan het slot van De Kracht Van Doen (zie volgend item) heeft een jury, bestaande uit de conservatoren Kria Djoyoadhiningrat, Denise Cecïl en Pim Rooymans een ereprijs toegekend aan Iris van Meegdenburg, HKU-student en stagiair bij het Cartesius Museum. Voor de motivering van de jury kunt u hier het geluidfragment beluisteren. Het betreft een wissel(ere)prijs die volgend jaar aan een nieuwe winnaar kan worden overgedragen.
Op onderstaande foto, gemaakt door Joke van den Berg, overhandigd hoofdconservator Erik Uitenbogaard de oorkonde.


2 juni 2014, Werkspoorkathedraal
De Kracht Van Doen oogst veel belangstelling en zeer positieve reacties.

Enthousiasme bij de circa 75 deelnemers over deze opendag. De informatiemap is als lage resolutie-bestand via deze link te downloaden en binnenkort zal een uitgebreid verslag gepresenteerd worden. Bekijk de foto's en de video, en beluister de audio-bestanden.
 Foto's
 Audio
 Video


24 mei 2014, Cartesiusgebied
Zeer geslaagde deelname aan het programma van Culturele Zondagen (op zaterdag 24/5) met het thema Werken in de Toekomst.

Onder aanvoering van Thijs van Elten en Simon Haazen (conservatoren theatrale interacties) is door een groot aantal conservatoren, bedrijven, ondersteunende experts én studenten van EventLab BMO Utrecht op verschillende locaties in het Cartesiusgebied een spannend aanbod gerealiseerd om bezoekers te laten ervaren hoe werken en leven er in 2040 uit kan zien. Rond vier uur 's middags werd ter afsluiting een voiordracht gehouden door dichter en librettist Ruben van Gogh en een lezing door Pauline ter Reehorst. Bekijk de foto's en de video.
 Foto's
 Video


21 mei 2014, MMNieuws (nummer 2, jaargang 2014)
Column Giep Hagoort, conservator Stedelijke dynamiek en creatief ondernemerschap


14 mei 2014, Werkspoorkathedraal
Dronevlucht

Dronevlucht Werkspoorkathedraal from Cartesius Museum.


12 mei 2014, Werkspoorkathedraal
Cartesiustafel.
Prima tafel met veel aandacht voor toekomstig gebruik van de Werkspoorkathedraal en lopende activiteiten waaronder24 mei aanstaande de Culturele Zaterdag waaraan het Cartesius Museum in het Cartesiuskwartier een bijdrage levert onde de titel 'Co Operation Cartesius, werken leren, leven in 2040'.


28 april 2014, Utrecht
Interview John Huige, conservator economische veerkracht.
Een ecologische ambitie voor het Cartesiusgebied

Interview door Giep Hagoort.


9 april 2014, Werkspoorkathedraal
Flauwe maar zonnige ideeënmarkt.
De kraamhouders hebben vooral onderling de nodige ideeën uitgewisseld.


7 april 2014, Werkspoorkathedraal
Kleine maar diepgaande Cartesiustafel.
Onder meer is lang gesproken over de ontwikkeling van een eigen visie op de transitie binnen het Cartesiusgebied met aandacht voor de verschillende partijen en belangen, ambities en sociale duurzaamheid. Het voornemen is hier binnenkort met belangstellenden een speciale avond over verder te praten.


5 maart 2014, Werkspoorkathedraal
CAMU Ideeënmarkt levendig.
Mede dankzij de inzet van studenten HKU was de ideeënmarkt zeer levendig en zijn ingebrachte ideeën waardevol opgewerkt.


3 maart 2014, Werkspoorkathedraal
Cartesiustafel en aansluitend een Openbare Les onder leiding van Giep Hagoort met medewerking van meerdere conservatoren.
Een korte samenvatting van Giep: Wat gebeuurde er? We beginnen met een verkenning van creatief ondernemer Jan (LunaWorX). Een verhaal dat blijvend verteld moet worden. Daarna Erik die een betekenisvolle en culturele schets geeft van het Cartesiusgebied dat het niveau van een gemiddeld bedrijventerrein 10 keer overstijgt. Marleen (Vriendinnen) die mede namens Lara een ontwikkeling laat zien van 'verkenner' tot 'partner' van het gevestigde bedrijfsleven (eerst 'kop in het zand', nu 'nieuwsgierige opdrachtgever'). Bart (Expodium) die in zijn column duidelijk maakt dat 'stedelijke en artistieke interventies' voorwaarde zijn om ook in het Werkspoorgebied de ontwikkeling op een hoger plan te tillen (C3xL). Geke die zorgt voor een opschaling van onze aandacht (een soort wake up call) voor de Cartesiusdriehoek waar binnenkort SSH gaat bouwen. Ook het publiek levert en actieve bijdrage: versnel! waar blijft de querrilla? ga uit van je eigen agenda, start vooral DIY/DIT initiatieven! Tenslotte presenteert Kria (ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw, architectuur) zich als nieuwe conservator (www.studiorosa.eu). Welkom Kria!


25 februari 2014, Internet
Grondbezitters van Cartesius kwamen bijeen in de Werkspoorkathedraal onder leiding van wethouder Mirjam de Rijk om gezamenlijk de ambities te bespreken voor de verdere ontwikkeling van dit veranderende stuk Utrecht.


14 februari 2014, Internet
Cartesius Museum staat op de landkaart van Nieuw Nederland, een initiatief van Nederlands correspondent, publicist en programmamaker Jelle Brandt Corstius.
In 2014 verkent Jelle Brandt Corstius hoe Nederland ervoor staat. Hij gaat twaalf maanden lang aan de hand van twaalf thema's reizen door de twaalf provincies van het land. Elke maand een andere provincie, met in zijn achterhoofd de vraag: hoe staat Nederland er nu echt voor en hoe kan het beter? Hij gaat daarvoor op zoek naar nieuwe initiatieven en technologieën die de Nederlanders nog welvarender en gelukkiger kunnen maken. Het Cartesius Museum staat ook op deze kaart en wellicht zien we Jelle een keer langskomen.


5 februari 2014, Werkspoorkathedraal
De CAMU Ideeënmarkt blijkt in een behoefte te voorzien en had een vruchtbare opbrengst. Volgende CAMU Ideeënmarkt op woensdag 5 maart.
Elke eerste woensdagochtend van de maand zal de creatieve ideeënmarkt plaatsvinden in het Cartesiusgebied nabij of in de Werkspoorkathedraal. Doel van de markt is vraag en aanbod rond creatieve en duurzame ideeën bij elkaar brengen.


3 februari 2014, Werkspoorkathedraal
De Cartesiustafel was wederom zeer goed bezocht. Aansluitend vond een zeer druk bezochte Openbare Les plaats, verzorgd door John Huige onder de titel Vliegen zonder Vliegplan.
We werken aan een andere economie, maar we zitten met zoveel vragen. Hoe kom je van ideeën naar doen; van verontwaardiging naar verandering? Hoe ziet de nieuwe economie er uit? Die vragen hebben een achtergrond: het huidige economische systeem loopt op zijn laatste benen. Het politiek-bestuurlijke systeem is al gestruikeld en de beschaving lijkt soms plat gevallen. Tegelijk ontstaan overal nieuwe wegen, nieuwe ideeën en nieuwe praktijken.
Wat – om te beginnen – doe je zelf met je onrust, met je verontwaardiging? Heb je een agenda voor 2014? Hoe kunnen we de onzichtbare hand (van de markt) zichtbaar maken? Er zijn minstens zes alternatieve voorbeelden te geven voor een markt die het maatschappelijke bevorderd i.p.v. het private. Daarin zijn evenzo vele uitgangspunten voor nieuwe business modellen te formuleren. Toegespitst op de coöperatie, op nieuwe financieringsvormen, op zelforganisatie. Kunnen we dan ook iets met de jeugdwerkloosheid? Kan dit in de CAMU – COÖP? Kan die de lucht in?
De presentatie is hier te downloaden (PPT, 2.7MB)
De tekst is hier beschikbaar (pdf, 326KB);


30 januari 2014, Werkspoorkathedraal
HU-studenten houden eindpresentatie van een half jaar werken aan de minor Duurzame Monumentenzorg met een zeer indrukwekkende visualisatie van een denkbare toekomstige Werkspoorkathedraal. Aanwezig waren onder meer de wethouder van Ruimtelijke Ordening Isabella en vertegenwoordiging van de huidige en toekomstige eigenaar van de Werspoorkathedraal.29 januari 2014, Werkspoorkathedraal
Tent.Toon een initiatief van studenten van de HKU. Vanuit verschillende disciplines hebben zij hun werk aan elkaar en aan geïnteresseerden gepresenteerd en zijn samenwerkingen ontstaan.


8 januari 2014, Werkspoorkathedraal
CAMU Ideeënmarkt, een nieuw initiatief.
Het Cartesius Museum is op woensdag 8 januari gestart met een creatieve ideeënmarkt voor professionals en bedrijven.


Elke eerste woensdagochtend van de maand zal de creatieve ideeënmarkt plaatsvinden in het Cartesiusgebied nabij of in de Werkspoorkathedraal. Doel van de markt is vraag en aanbod rond creatieve en duurzame ideeën bij elkaar brengen. De markt richt zich op creatief professionals en bedrijven. Ook komt er bij de markt een container te staan waar professionals en bedrijven hun afgedankte ideeën kunnen deponeren. Deze ideeën worden indien mogelijk gerecycled. De organisatie is in handen van het Cartesius Museum. Houders van kraampjes betalen een kleine bijdrage ter bestrijding van de kosten. Deze bijdrage vindt plaats in de vorm van een eigen virtuele munt, de Camu. Op deze wijze introduceert de nieuwe markt een eigen betalingssysteem. De markt gaat woensdag 8 januari om 10 uur voor de eerste keer van start en duurt tot 12.00 uur.
Lees het persbericht.


6 januari 2014, Werkspoorkathedraal
De eerste Openbare Les van CAMU University in het nieuwe jaar wordt op maandag 6 januari gegeven door Harm van den Heiligenberg, Strategisch beleidsadviseur van de Provincie Utrecht met als titel: Pioniers en proeftuinen voor een duurzaam Utrecht.
Over trendverkenningen en duurzame ontwikkeling in brede zin. Harm was projectleider van de toekomstvisie Utrecht 2040, waarin duurzame ontwikkeling en behoud van aantrekkingskracht centraal staat. Momenteel doet hij onderzoek naar pioniers en proeftuinen in de provincie Utrecht op het gebied van duurzaamheid en kwam zo terecht bij het Cartesius Museum. Een presentatie van zijn lezing is te downloaden via deze link (7.76MB).


6 januari 2014, Werkspoorkathedraal
Eerste Cartesiustafel van 2014 druk bezocht. Met onder meer een update over Connecting Cartesius en een aantal nieuwe gezichten.


2 december 2013, Transformatorhuis Utrecht
Transitie in het Transformatorhuis. Met een zeer goed gevulde kantine in het Transformatorhuis Utrecht is tijdens de laaste Cartesiustafel van 2013 feestelijk de nieuwe website PlaygroundCartesius gelanceerd. Neem hier vooral een kijkje en ontdek dat het mogelijk is om hier concrete plannen en ambities kenbaar te maken en samenwerking te realiseren.


8 november 2013, Werkspoorkathedraal
Leerlingen van UniC (havo-vwo) hebben hun eindpresentatie gehouden in de Werkspoorkathedraal. In groepjes hebben ze ideeën uitgewerkt op de challenge "Klimaatverandering en wateroverlast - hoe maken we in Nederland van de nood een deugd?"
Naar website


4 november 2013, Werkspoorkathedraal
De Cartesiustafel was weer goed bezocht. Veel aandacht is besteed aan de perspectieven in het Cartesiusgebied in relatie tot de 'Vlampijpzone' en de 'Werkspoorkathedraal'. Een belangrijke rol speelde daarbij de aanwezigheid van zowel gemeente als provincie.


19-20 oktober 2013, Werkspoorkathedraal
Houtsporen was een groot succes en trok ruim tweeduizend belangstellenden! In dit nazomerse weekend hebben enkele tientallen exposanten laten zien hoe hout kan bekoren.
Houtsporen toonde werk van vormgevers van uiteenlopende kunne met een grote variatie in stijl, schaal en houtgebruik. Beeldenmakers, houtdraaiers, meubelmakers, instrumentenmakers en vormgevers lieten hun werk en hun passie zien, horen en voelen.
10 oktober 2013, Werkspoorkathedraal
Excursie Gemeente Utrecht naar Werkspoorkathedraal (over het water, ja de brug werkt nog).7 oktober 2013, Werkspoorkathedraal
De traditionele Cartesiustafel (elke eerste maandag van de maand van 18.00 tot 20.00) om met conservatoren en belangstellenden activiteiten door te nemen en samenwerking te bespreken.28-29 september 2013, Werkspoorkathedraal


48 Hour Film Project. Jonge cineasten hebben in de Werkspoorkathedraal hun korte speelfilm gemaakt als bijdrage aan het 48 Hour Film Project en zijn nummer 1 geworden! Bekijk hun film Blokje Om op YouTube.
Het 48HFP is een competitie waarin teams van filmmakers een genre, een personage, een rekwisiet en een dialoog toegewezen krijgen, en 48 uur hebben om een korte film met die elementen er in verwerkt te creëren. Kort na de 48 uur aan filmmaken, worden de films van elke stad vertoond in de stad waar ze zijn gemaakt.


23 septembr 2013, Werkspoorkathedraal
Fotoshoot Harm van der Zeeuw.13 september 2013, Werkspoorkathedraal
BedrijvenKring Cartesius. Zeer geslaagde bijeenkomst van de bedrijven die werkzaam zijn in het Cartesiusgebied.


11 september 2013, Werkspoorkathedraal
MBO Utrecht Masterclass Cultureel Ondernemerschap. Ca 70 studenten van de Eventacademie (MBO Utrecht), hebben deze dag onder leiding van Giep Hagoort in de Werkspoorkathedraal een masterclass cultureel ondernemerschap gedaan. Door samenwerking is een samenhangend voorstel uitgewerkt voor de commerciële ontwikkeling van de werkhaven achter de Werkspoorkathedraal.10-11-12 september 2013, Werkspoorkathedraal
HU Ondernemerschaps-bootcamp. Studenten van de Hogeschool Utrecht, Faculteit economie en management, hebben drie dagen lang gewerkt aan uitdagende opdrachten gericht op ondernemerschap.

6 september 2013, Werkspoorkathedraal
Shoot. Modefotografie door Annelien Nijland.6 september 2013, Werkspoorkathedraal
HKU AVATAR-presentatie. Als aftrap van het vak creativiteit en conceptontwikkeling hebben zo'n 280 1e jaars studenten van de HKU, Kunst en Economie zichzelf - of eigenlijk hun avatar - gepresenteerd in een Grand Parade.

3 september 2013, Werkspoorkathedraal
HU BootCamp Ondernemerschap. Het perspectief voor de Werkspoorkathedraal is weer 7 ideeën rijker na een dag training en uitdenken door studenten van verschillende faculteiten van de HU. Binnenkort worden hier de ideeën geplaatst.
2 september 2013, Werkspoorkathedraal
CAMU University bijeenkomst onder leiding van primus interparis emeritus prof. mr. dr. Giep Hagoort - conservator stedelijke dynamiek en creatief ondernemerschap. Met deze bijeenkomst is het nieuwe seizoen 2013/2014 onder de loep genomen vanuit de behoefte om de kennis die de conservatoren opdoen binnen de context van het Cartesius Museum hanteerbaar te maken en te delen.
Nu al staat een opendag van de CAMU-University op 2 juni 2014 gepland onder de naam DE KRACHT VAN DOEN. De CAMU University verzamelt samen met de conservatoren nieuwe kennis over innoveren, samenwerken en leren binnen een stedelijke dynamiek. Op maandag 2 juni 2014 communiceren tijdens een opendag op interactieve (DIY) wijze de verschillende conservatoren de resultaten van het seizoen 2013/2014.
2 september 2013, Werkspoorkathedraal
Eerste Cartesiustafel van het seizoen 2013/2014. Veel belangstelling voor onder meer de nieuwe website die Rob Stolte en Maarten Dullemeijer (Autobahn) in voorbereiding hebben. Vanaf medio oktober zal de interactieve site te gebruiken zijn. Veel projecten staan op de rol en kunnen in deze nieuwe digitale omgeving niet alleen op de voet gevolgd worden maar bieden ook optimale mogelijkheden voor betrokkenheid.
30 augustus 2013, Werkspoorkathedraal
De Werkspoorkathedraal als permanent onderdak voor samenwerkplaatsen en culturele programmering; mission impossible of possible mission? Op uitnodiging van het Cartesius Museum hebben experts uit de onroerend goed-wereld, investeerders, wethouders, projectontwikkelaars en transitie-experts, tijdens een lunch-conferentie dit vraagstuk onder de loep genomen. Voorlopige conclusie: niet onmogelijk, maar kijk eerst eens naar een realistisch eindbeeld en ga intussen vooral door met gewoon DOEN.
Speciale dank aan Hooghiemstra (Paul Barendregt), Boei (Arno Boon en Sylvia Pijnenborg), OMU (Rob Gordon), Brass (Sidney Rubens en chefkok Janco Robben), Paul Schnabel en Giep Hagoort.
3 juli 2013, Werkspoorkathedraal
Cartesiustafel. Prima tafel met een lightframe agenda en in twee uur nèt voldoende tijd om een enorme stroom activiteiten met elkaar door te nemen. Op de Cartesiustafel van 2 september zullen we de activiteiten van het nieuwe seizoen bespreken.
21-23 juni 2013, Werkspoorkathedraal
Cartesius Laboratory #1: T.A.Z AND ALL THAT JAZZ. Dag van de Architectuur. Organized by Autobahn/ Expodium / Kapitaal / Museum van Zuilen / LunaWorX / IJZERsterk. Lectures by Friso Wiersum, Christian Greer, Martijn de Waal. Food by Greek Gods. All within the framework of Cartesius Museum and with the generous support of Vrede van Utrecht.Op de Dag van de Architectuur heeft Expodium samen met Autobahn, Kapitaal, Zuilen Museum, IJzersterk, LunaWorx en andere partners van CAMU activiteiten gerealiseerd in de Werkspoorkathedraal. Het programma bestond uit een tentoonstelling, een historisch inzicht in het gebied, een boekpresentatie van de nieuwe Expodium-publicatie Locatie Kanaleneiland , lezingen door Friso Wiersum, Christian Greer en Martijn de Waal, een drukkerij-workshop door Kapitaal en een pop-up boekhandel.

Website Expodium


21-23 juni 2013, Werkspoorkathedraal en elders
Kunstmanifestatie IJZERsterk. Content op de plek: 3 dagen lang (interactieve) kunstinstallaties, films en activiteiten refererend aan Zuilens erfgoed, in en rondom de voormalige Werkspoorloodsen en gebouwen op het Cartesius bedrijventerrein.Het publiek smulde van de industriële loodsen, van de kunstinstallaties tot stand gekomen met ex- Werkspoor en Demka werknemers, van de films over de staalbedrijven, over Zuilense gemeenschappen en de MenWorking videoclips (kunstfilms van de huidige werknemers op het terrein) die in ex-Werkspoorgebouwen én bij huidige ondernemers op het terrein te zien waren. Stichting USINE verzorgde rondleidingen langs het industrieel erfgoed, Museum van Zuilen verzorgde exposities, Zuilense basisschoolleerlingen exposeerden hun Werkspoormaquettes en het Zuilens Fanfare Corps bracht in de loods van Fast Fabrications, de in de archieven opgeduikelde ‘Marsch Ijzer en Staal’ ten gehore. Op de spoorzone was de fotowall Connected te zien: grote collages van bewoners rondom en op het bedrijventerrein. Een weekend met veel bijzondere ontmoetingen, jong en oud, voormalige Werkspoorders en Demka medewerkers of kinderen daarvan, huidige ondernemers op het terrein en veel bezoekers die de kans pakten om op deze bijzondere manier het gebied te leren kennen! De kunstmanifestatie IJZERsterk maakte deel uit van de 'Vrede in de Wijken' viering van de Vrede van Utrecht.


3 juni 2013, Werkspoorkathedraal
CAMU University. Met een grote groep conservatoren en belangstellenden is onder leiding van Giep Hagoort en Maarten Konigs de kennis gedeeld die de conservatoren het afgelopen jaar binnen CAMU hebben opgedaan.Ter voorbereiding op deze bijeenkomst van de Cartesius Museum University heeft Giep Hagoort een 5-tal conservatoren geïnterviewd over hun ervaringen binnen CAMU en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden. Gast-moderator Maarten Konigs zocht de scherpe thema's opgezocht. Een van zijn aanbevelingen: 'Jullie doen alsof je CAMU bent, maar jullie zijn CAMU niet, jullie doen CAMU, het is een zelfstandige entiteit die je niet moet verwarren met ‘wij’, een groep heel levende mensen.'
Als onderdeel van de avond heeft Expodium (conservator Bart Witte) ons meegenomen op een NightWalk (by day) door de wijk en langs het dorpsplein naar de werkloodsen van LunaWorX, voor een korte uitleg aldaar van conservator Jan Hoogstraten.
Weer terug in de Werkspoorkathedraal heeft conservator Marieken Gaanderse de deelnemers uitgedaagd op een inspirerende manier uitspraken te doen over de kansen en mogelijkheden van CAMU.

Interviews Giep Hagoort met 5 conservatoren: (1.08MB)
Condensed feedback Maarten Konigs: (27KB)
Input van Bas Verbruggen: (151KB)


3 juni 2013, Werkspoorkathedraal
Ruudt Peters. Beeldend kunstenaar Ruudt Peters heeft samen met fotograaf Rob Versluys opnamen gemaakt in de Werkspoorkathedraal van zijn porseleinen poppen. De foto's dragen bij aan de tentoonstelling "QI" van deze kunstenaar.Foto: Rob Versluys Amsterdam. Tentoonstelling "QI" bij galerie Rob koudijs, Elandsgracht 12, Amsterdam. Opening 14 september 2013. Tentoonstelling tot 19 oct 2013.


24 mei 2013, Werkspoorkathedraal
Festibol.com, zeer geslaagd personeelsevenement gestart met Tai Chi voor 450 medewerkers in de Werkspoorkathedraal.

Na enkele maanden voorbereiding heeft LunaWorX voor bol.com een ruim 12-uur durend festival neergezet. Belangrijkste uitdaging was dit festival een relatie te kunnen geven met de directe omgeving van bol.com; het Cartesiusgebied. Op een overwegend zonnige dag is dit gerealiseerd op het 'eigen' terrein aan de Nijverheidsweg.


29 maart t/m 1 april 2013, Werkspoorkathedraal
Hangend Huis, een spoor van herinneringen.
Een theatrale installatie van LAB 0.41.

Naar YouTube-filmpje
Hangend huis is een reconstructie van een mensenleven, waarin de achtergebleven huisraad van één overleden persoon centraal staat. Een complete inboedel is neergestreken op een plek ergens tussen oud en nieuw leven. De spullen zijn voor het laatst in deze samenstelling, voordat ze van elkaar gescheiden worden en geadopteerd in andere levens. Of weggegooid. Voor meer informatie: www.lab-041.nl.


4 maart 2013, Werkspoorkathedraal
Openbare Les door Bert Schollema met als titel Ruimte voor expedities in het onderwijs, Hoe MBO, HBO, WO alumni en partijen uit markt en samenleving verrijkend kunnen samenwerken.Maatschappij verandert en is op verbindingen ingesteld. Chaosdenken: kleine veranderingen kunnen grote (en niet-voorspelbare) gevolgen krijgen. Verandering is nodig: wijziging in paradigma, ruimte geven, samen werken, zoeken en laten verrassen. Er gebeurt al veel, maar versnipperd, en men weet onvoldoende van elkaar of zoekt de samenwerking niet op. Ondernemers hebben geen ingang omdat er geen eigenaar is binnen de school. Linker- en rechter hersenhelften gebruiken, meer dan nu. Wenkend perspectief. Enkele mooie voorbeelden van wat er al kan.


5 februari 2013, Werkspoorkathedraal
Openbare Les door Steven de Waal met als titel Climbing New Ladders voor groeiend aantal deelnemers leerzaam en inspirerend.

Stedelijke regio's staan in het brandpunt van de globalisering. Zowel cultureel (identiteit en imago, cultuur, creativiteit) als economisch (toerisme, vestigingsplaats, logistiek) ondervinden ze het meest de krachten van de globaliserende wereld. Zij moeten zich helder, consistent en efficiënt positioneren in de wereldwijde en steeds vrijere stromen van kapitaal, goederen, mensen, kennis en nieuws. Steden zijn vooral een geografisch bepaalde biotoop (zo zijn ze ook vaak ontstaan: op het knooppunt van verbindingen) en een eco- en economisch systeem. Maar wil een stad zich zo positioneren dan vergt dat een mentale, culturele, financiële en bestuurlijke samenhang en slagkracht. De stad die daarin slaagt, is het meest succesvol, in belangrijke thema's als behoud van banen, stijgingskansen, perspectief en investeringsklimaat. Vermoedelijk is de regio Eindhoven daarin succesvol. Maar waar staat Utrecht in dit verhaal?.


4 februari 2013, Werkspoorkathedraal
Cartesiustafel intensief benut, onder meer door gemeente en lokaal bedrijfsleven.24 januari 2013, LunaWorX
Cartesius Museum en gemeente Utrecht schrijven nieuwe democratie met samenwerking aan ontwikkeling Cartesiusgebied.23 januari 2013, Werkspoorkathedraal
Samenwwerking tussen Cartesius Museum en Bol.com van start. Binnenkort meer.


23 januari 2013, Vlampijpateliers
Samenwwerking van verschillende partijen uit Cartesiusgebied en gemeente Utrecht van start voor een Cartesius Jogging-Parcour. Voor meer info of contact: Juul Rameau11 januari 2013, Werkspoorkathedraal
Spontane filmavond leidt tot voornemen: elke tweede vrijdagavond van de maand weer!?7 januari 2013, Werkspoorkathedraal
Concrete uitrol van activiteiten tijdens goed gebruikte eerste Cartesiustafel van 2013.3 januari 2013, Utrecht
Essay 'Waar wachten we op?' door Giep Hagoort en John Huige gepubliceerd.Conservator stedelijke dynamiek en creatief ondernemerschap, Giep Hagoort en conservator economische veerkracht, John Huige hebben een essay gepubliceerd waarin zij voorstellen doen om de burger nauwer bij de politiek te betrekken. Download hier de publicatie (pdf, 583KB)


3 december 2012, Werkspoorkathedraal
Veel belangstelling voor Openbare Les door Hans Mommaas: Terug bij Af: over Creativiteit en Stedelijke Crisis.Vanaf de jaren '80 heeft het denken over De Creatieve Stad een aantal stadia doorlopen. Die stadia liepen gelijk op met de veranderende rol van cultuur en creativiteit in de ontwikkeling van de stad. Op het snijvlak van beide is momenteel weer het nodige aan de hand. Voormalige broodheren houden het voor gezien en zowel de stad als de cultuur moeten op zoek naar nieuwe bronnen van ontwikkeling. Het verhaal over De Creatieve Stad is terug bij af. Maar daar hoeven we volgens Mommaas niet over te treuren. Integendeel. Het noodzaakt ons om terug te keren tot de kern van waar het in dat verhaal om ging. Het college van Hans Mommaas inspireerde tot een levendig debat over onder meer de wisselende rollen van de creatief professionals enerzijds en de vastgoedbeheerders anderzijds.


3 december 2012, Werkspoorkathedraal
Prima CartesiusTafel.Tijdens de maandelijkse CartesiusTafel is onder meer gesproken over de Werkspoorkathedraal en de mogelijkheden voor permanant gebruik - een combinatie van bedrijsruimten en culturele programmering - die onderzocht worden door enkele partijen, waaronder Hooghiemstra en Connecting Cartesius. Ook de wens van de gemeente om het Cartesiusgebied tot ontwikkeling te brengen wordt opgepakt vanuit het CARTESIUS MUSEUM door aan t sluiten bij de verkenningen van gebiedsmanager Wim Grijn.


23 november 2012, Cartesiusdorpsplein
Ruime belangstelling voor de opening van het Cartesius Dorpsplein.Op vrijdag 23 november kwam een bijzondere mix aan mensen bij elkaar om de opening van het Cartesiusdorpsplein te vieren: van bewoners van de Cartesiusweg tot intendant Peter de Haan van Culturele Hoofdstad 2018, en van kunstenaars uit de Vlampijpateliers tot een bestuurslid van de Bedrijvenkring Cartesius, iedereen was er. Tijdens de opening gaven diverse ondernemers, kunstenaars en creatieven een indruk van de toekomstige veranderingen op het industrieterrein Cartesius.


15 november 2012, Werkspoorkathedraal
Insirerende Openbare Les van John Huige over de opties van onze economie onder de titel 'Van Vederlicht tot Veerkracht'.Van Vederlicht tot Veerkracht heette de openbare les die John Huige hield in het kader van de Cartesius University. In deze openbare les ontwikkelde John een visie op de organisatie van de huidige maatschappij, gebaseerd op consumentisme en mcdonaldisering, op neoliberalisme en mondialisering en op een gedepolitiseerd politiek verleidingssysteem. Deze drie systemen bijeengehouden door het geloof in de markt heeft ons in een locked in situatie gebracht. Wanneer we uitgaan van de principes van veerkracht kunnen nieuwe ankerpunten vinden om wel tot duurzame en solidaire verandering te komen. Die ankerpunten zijn zelforganisatie: occupy your life; doe het met de beschikbare middelen: bricolage; en met de kracht van de gemeenschap: ubuntu. Met veerkracht, no regret en politieke doelen is dit een basismodel voor nieuwe maatschappelijke afwegingen en acties.
Downloaden van de lezing als doc (1.33MB):

Op 3 december 2012 volgt de derde openbare les, gehouden door hoogleraar Hans Mommaas.


6 november 2012, Universiteit Utrecht
Studenten van de Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen overhandigden aan het CARTESIUS MUSEUM hun eindrapport met de titel Wisselende Woorden, verkenning van beschrijvende taal over het CARTESIUS MUSEUM.

Nienke Nijhof, Fieke van der Perk, Rebecca Posthuma, Bas Teunissen en Joyce Wagter hebben de afgelopen twee maanden onderzoek uitgevoerd in opdracht van het CARTESIUS MUSEUM. Dit onderzoek maakt deel uit van een cursus 'De onderzoeker als adviseur Geesteswetenschappen' en wordt georganiseerd en begeleid door het Kennispunt Geesteswetenschappen. In het onderzoek stond de vraag centraal met welke taal het CARTESIUS MUSEUM eenduidig en effectief gecommuniceerd kon worden naar de verschillende doelgroepen. Omwille van een behapbaar vraagstuk in de gegeven (korte) tijd is dit versmald tot de vraag: 'Met welke woorden spreken mensen van het CARTESIUS MUSEUM over het CARTESIUS MUSEUM?'. Het resultaat is vakkundig, doeltreffend en zorgvuldig en zal zeer behulpzaam kunnen zijn bij de aanscherping van onze communicatie en positionering. Lof en dank aan de studenten en hun begeleiding van het Kennispunt! Dank!
Downloaden van het rapport als pdf (1.44MB):

Het ligt in de bedoeling de studenten uit te nodigen om hun rapport toe te lichten tijdens een speciaal hiervoor te organiseren bijeenkomst. Wellicht is hiervoor ook de eerstvolgende Cartesiustafel geschikt.


5 november 2012, Werkspoorkathedraal
Goed bezochte CARTESIUSTAFEL.Het was fris maar weer zeer inspirerend. Ook komen er steeds meer concrete acties, projecten en klussen tevoorschijn. Voor betere onderlinge communicatie zal meer en beter via Facebook worden gecommuniceerd. (De link staat hierboven op de pagina.)


5 november 2012, Werkspoorkathedraal
Afrtap verkenning positonering en marketing onder leiding van marketingexpert Willem de Vries (STEM).

Een waardevol begin is gemaakt met de onderlinge afstemming over positionering en marketing van het CARTESIUS MUSEUM. Binnenkort zal Willem aan de hand van onze uitspraken een advies uitbrengen over vervolg.


31 oktober 2012, NUtrecht, LunaWorX en Vlampijpateliers
Geslaagde samenwerking met De Baak door een bijdrage aan training leiderschap en vertrouwen.

Met de medewerking van vij verschillende conservatoren is een succesvolle werkplaats-excursie gerealiseerd voor een gezelschap van ca 12 cursisten.


25 oktober 2012, Werkspoorkathedraal
Geslaagde innovatie-sessie met fietsfabrikant Beixo en 30 studenten van de Hogeschool Utrecht Faculteit Communicatie & Journalistiek, in cocreatie met LunaWorX en Expodium.De kettingloze fietsen van de Utrechtse fietsenfabriek Beixo waren het uitgangspunt voor 30 studenten van de HU om met vernieuwende inzichten te komen over positionering. Door hen uit te nodigen om hun presentaties te houden in de Werkspoorkathedraal kon in een ultra-korte sessie de kracht van hun inbreng worden verrijkt.


13 oktober 2012, Werkspoorkathedraal
Interieurarchitect en ontwerpster Joyce Flendrie in de Werkspoorkathedraal actief met 'mechanications'.Mechanicasions zijn meubels die als meubel gebruikt kunnen worden maar vooral een intrigerend mechanisch gedeelte hebben, waardoor ze tussen de vakgebieden vormgeving en kunst in liggen. Flendrie gebruikte de Werkspoorkathedraal op haar product in stop-motion video op te nemen.
Meer over Joyce Flendrie:


6 oktober 2012, Werkspoorkathedraal
USINE te gast met informatie en discussiemiddag.Informatie en discussiemiddag over verleden en toekomst van het Werkspoorgebied.
Meer over Utrechtse Stichting voor het INdustrieel Erfgoed provincie Utrecht:


5 oktober 2012, Werkspoorkathedraal
THE FEAST in de Werkspoorkathedraal een schitterend succes met de complimenten van New York!

Aspirant conservator en ‘Social Entrepreneur’ Mariken Gaanderse heeft samen mat Miranda Huiden in de Werkspoorkathedraal een schitterend interactief diner georganiseerd in het kader van “The Feast”. Dit initiatief is ontstaan in New York en nodigt mensen wereldwijd uit om op allerlei locaties etentjes te organiseren met als doel om aan het eind van de avond een of meerdere nieuwe projecten te starten die de wereld een beetje mooier en beter te maken.Aansluitend is door Expodium een Nightwalker georganiseerd met een nachtelijke dwaaltocht door de buurt.
Meer over de Nightwalkers van Expodium:


29/30 september 2012
Werkspoorkathedraal, Utrecht

Jonge cineasten hebben in het kader van de Nederlandse Filmdagen een korte speelfim gedraaid in de Werkspoorkathedraal.

De korte speelfilm maakt deel uit van het project '48x48' waarbij 48 teams in 48 uur een korte speelfilm, bedenken, opnemen en monteren.13 september 2012
Universiteitscampus, Utrecht

Vijf studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht hebben voor enkele maanden het CARTESIUS MUSEUM als opdrachtgever.

De vijf studenten starten hun cursus De Onderzoeker als Adviseur Geesteswetenschappen onder leiding van het Kennispunt Geesteswetenschappen met als doel onderzoek te doen en advies uit te brengen over de vraag 'Hoe kan het CARTESIUS MUSEUM zich communicatief beter voor het voetlicht kan brengen voor de verschillende doelgroepen?' Doelgroepen van het CARTESIUS MUSEUM kunnen én willen samenwerken om te komen tot vernieuwende inzichten met betrekking tot producten en processen maar zij spreken een verschillende 'taal'. Om dit vraagstuk te benaderen helpt de metafoor van de brug: Hoe ziet die brug er uit? Met welke begrippen wordt veronderstelt dat die brug er is? Is die in het begrippenkader van de beide groepen beloopbaar? Met welke begrippen kunnen zij elkaar ontmoeten? Wat is hierover te vinden in literatuur, publicaties en praktijk? In hoeverre kunnen bronnen uit andere culturen ons behulpzaam zijn?
Hoofdconservator Erik Uitenbogaard is aanspreekpunt voor de studenten. Voor aanvullende expertise kunnen de studenten terecht bij de conservatoren prof. dr. Hans Mommaas (voor stedelijke dynamiek in relatie tot het Cartesiuskwartier) en prof. mr. dr. Giep Hagoort (voor creatieve industrie in relatie tot het Cartesiuskwartier).


11 september 2012
Nutrecht, CAB Rondom 90AA, Utrecht

Studenten Avans Hogeschool winnen RobotMatch 2012

Studenten van Avans Hogeschool hebben met hun onderwijsrobot de in Utrecht gehouden finale van RobotMatch 2012 gewonnen. Volgens juryvoorzitter prof. dr. ir. Ben Kröse overtuigde de robot door zijn uitgebreide palet aan innovatieve toepassingen zoals de ingebouwde beamer, webcam en een persoonsherkenningssysteem. Het winnende team ontving een geldbedrag van € 2.500,-, ter beschikking gesteld door de Taskforce Innovatie Regio Utrecht. De studenten van Hogeschool Utrecht (HU) kregen van een speciaal studentenpanel de eerste plaats toegewezen. Het studentenpanel roemde vooral de persoonlijke binding die de HU-onderwijsrobot tot stand kan brengen tussen de student en de op zelfstandigheid gerichte leeromgeving. De eerste RobotMatch is bezocht door ruim 150 studenten, docenten en bestuurders uit het HBO. Voorafgaand aan de finale konden de bezoekers een workshopprogramma volgen rond de komst van robots in de diverse HBO-werkvelden als zorg, onderwijs, zakelijke dienstverlening, kunst en digitale media. RobotMatch 2012 is ondersteund door bedrijven en kennisinstellingen waaronder ABB Robotics, Tauw BV, RoboNED en HBO-raad.


4 september 2012
Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, Utrecht

Start lesprogramma 3e-jaars studenten mbo-event van MBO Groep Utrecht: 'Hoe zou je in deze ruimte een succesvol evenement kunnen realiseren?'

Circa 60 mbo-studenten kregen de opdracht om zelfstandig in kaart te brengen op welke manier en onder welke voorwaarden een grootschalig evenement gehouden kan worden op deze unieke locatie. Drie uur lang zwermden de studenten als mieren uit en zullen over enige tijd hun bevindingen in de lessen op school bespreken.


3 september 2012
Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, Utrecht

Traditionele Cartesiustafel (elke eerste maandagavond van de maand), met ook dit keer weer nieuwe deelnemers.


3 september 2012
Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, Utrecht

Opening Cartesius Museum University met Openbare Les
door prof. mr. dr. Giep Hagoort:
Robots en de Creatieve Industrie, een avontuurlijke relatie

Giep Hagoort verrichte als primus inter pares de opening van de Cartesius Museum University met een lezing over humanoids in een voormalige montagehal van het Werkspoor voor circa 30 deelnemers. De reader van deze lezing is hier te downloaden.


30 augustus 2012
Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, Utrecht

Introductiedag voor 45 eerstejaars Event-management-studenten van de HKU, faculteit Kunst en Economie in de Werkspoorkathedraal: 'Wat zou jij met deze ruimte doen?'

Bij wijze van introductie op hun eerste opleidingsjaar hebben de studenten in vier subgroepen hun tanden gezet in een idee om de Werkspoorkathedraal te gebruiken als locatie voor een evenment. Vet Cool!Naar overzicht conservatoren 

Actieve Stedeling Een zoektocht naar de stad als samenwerkplaats
Online inzien