Het CARTESIUS MUSEUM is een wijk, in het hart van Utrecht. Waar bedrijven samenwerken met kunstenaars. Je rijdt er met de trein, de bus of met de fiets naar binnen. 's Ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts is het open, alle dagen, het hele jaar. Niet echt? Integendeel! Zie wat de conservatoren ondernemen en doe mee in het CARTESIUS MUSEUM voor Stedelijke Dynamiek en Vernieuwende Samenwerking.

Homepage


Het CARTESIUS MUSEUM is een initiatief dat gedragen wordt door een groot aantal mensen op basis van vrijwilligheid. Samen hebben ze de overtuiging dat dit groot en open samenwerkings-experiment een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame innovaties voor markt en samenleving. Het CARTESIUS MUSEUM brengt bedrijven, organisaties, kennis en cultuur samen in een open vorm van communicatie en kennisuitwisseling. Wie meent hieraan een bijdrage te kunnen leveren wordt uitgenodigd contact op te nemen.

Centraal informatiepunt: Erik Uitenbogaard
receptie en hoofdconservator

Inschrijven mailinglijst voor dit conservatorschap


Email Mathijs van Dijk:

 

Flexibel bouwen 
Mathijs van Dijk (WeLLDesign), conservator flexibel bouwen

We kunnen slim omgaan met de gebouwen die er al zijn maar die hun oude functie verloren hebben. In het CARTESIUS MUSEUM bijvoorbeeld staan dergelijke gebouwen en er zijn veel mensen die daar gebruik van willen maken wil maar meestal op een andere manier en soms maar voor korte tijd. Flexibele oplossingen zijn geboden.

Mailinglijst voor activiteiten van dit conservatorschap:

Actuele stand van zaken:


Woonwerkhuisjes – fase 1
Uitnodiging aan kunstenaars via het project Kunst Moet Rollen#2 van het CBKU Conservator Mathijs van Dijk loopt al jaren met vergevorderde ideeën over snel te (ver)plaatsen huisjes waarin kan worden gewoond en gewerkt. Het idee voor de woonwerkhuisjes is gebaseerd op een bouwsysteem waarmee zeer grote variatie is te realiseren; small, medium, large tot 5 etages hoog, met kubusachtige vormen.
Mathijs van Dijk zou dit idee graag in het CARTESIUS MUSEUM tot leven wekken en aldus bijdragen aan een creatieve hotspot met internationale aantrekkingskracht.

Om met de uitwerking van het idee op gang te komen is het ingebracht als 'opdracht' in het project Kunst Moet Rollen#2 van het CBKU. In april 2012 hebben 3 kunstenaars hun gedachten laten gaan over de vraag: 'met welke inspirerende inbedding zou dit idee met succes gelanceerd kunnen worden.' De uitnodiging aan de kunstenaars was om in slechts één week tijd met voorstellen te komen en die plenair te presenteren. Die presentaties hebben plaatsgevonden op 26 april 2012 en daarvan zijn de onderstaande videoregistraties gemaakt.


Presentatie Marisa Rappard


Presentatie Oscar de Kiefte


Presentatie Astrid Ritskes "Mevrouw R"Woonwerkhuisjes – fase 2
Uitwerking met kunstenaar Astrid Ritskes 


Toelichting Mathijs van Dijk

Op basis van de drie presentaties heeft Mathijs van Dijk (WeLL Design) kunstenaar Astrid Ritskes ("Mevrouw R") uitgenodigd om bij de verdere uitwerking van de plannen mee te doen. De ideeën van Astrid focussen vooral op de realisering van een internationaal uitnodigende locatie, zowel wat gebouwde voorzieningen als de culturele programmering betreft. Voor een succesvolle uitwerking van de woonwerkhuisjes zullen andere partijen worden uitgenodigd aan te haken. Bedrijven en experts die menen hieraan een bijdrage te kunnen leveren worden uitgenodigd contact met de conservator op te nemen.

Contact over deze activiteit per email: